Urząd Miejski w Przecławiu

Kapliczka na Woli
 • Start|
 • Kapliczka na Woli

Kapliczka na Woli

   

  Gmina Przecław realizuje zadanie: Przecław, Kapliczka na Woli (ok. 1850r.): wymiany pokrycia dachu, bali konstrukcyjnych, desek okrywowych, zewnętrznych słupów podcieniowych, budowa instalacji odgromowej.

  Wartość zadania:79 950,00 zł.

  Zadanie dofinansowane jest:

  • w ramach Programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 28 000,00 zł.
  • z Budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 20 000,00 zł
  • ze środków Powiatu Mieleckiego w kwocie 10 000,00 zł

   

  18 stycznia 2023r. gmina podpisała umowę z Powiatem Mieleckim dotyczącą udzielenia gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace przy kapliczce „na Woli” w Przecławiu.

  21 lipca 2023 r. gmina podpisała z Województwem Podkarpackim umowę dotyczącą udzielenia gminie dotacji celowej.

  18.09.2023r. gmina podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

  30 czerwca gmina podpisała umowę z firmą KOBUD Wiesław Kopera wyłonioną zgodnie z  Zarządzeniem Nr 211/2022 Burmistrza Przecławia z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł na realizację zadania: Przecław, Kapliczka na Woli (ok. 1850r.): wymiany pokrycia dachu, bali konstrukcyjnych, desek okrywowych, zewnętrznych słupów podcieniowych, budowa instalacji odgromowej.

  W ramach zadania wykonane zostały roboty rozbiórkowe, izolacja pozioma podposadzkowa, warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, ściany zewnętrzne z drewna, nowa konstrukcja dachowa. Dach pokryto gontem modrzewiowym, impregnowanym. Odnowiono blaszaną kopułę z krzyżem. Wykonano  roboty wykończeniowe wewnętrzne: drewnianą boazerię, podokienniki, posadzki z płytek kamionkowych. Wykonano roboty zewnętrzne: istniejące fundamenty zostały odsłonięte i oczyszczone, wykonana została izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych. Wykonane zostały obróbki blacharskie oraz instalacja odgromowa.


  Galeria zdjęć:

  • Kapliczka na Woli
  • Kapliczka na Woli
  • Kapliczka na Woli
  • Kapliczka na Woli
  • Kapliczka na Woli  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze