Urząd Miejski w Przecławiu

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Start|
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy Rodzinie w Przecławiu

  Zielona 50, 39-320 Przecław

  świadczy pomoc w zakresie:

  poradnictwo rodzinne, problemy wychowawcze

  Wiesława Wiącek tel. 606 613 638

  - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 15.00.do  godz.18.00

  terapia uzależnień, uzależnienia behawioralne, poradnictwo rodzinne, problemy wychowawcze

  Ewelina Surowiec tel. 664 632 260 

  - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz.16.00 do  godz.17.00

  - w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz.8.00 do  godz.10.00

  terapia uzależnień,

  Bogusław Kołacz tel. 504 812 718

  w drugą i czwartą środę miesiąca od godz. 15.00.do godz. 17.00

  Spotkania Grupa AA „Godne życie” -  w każdą środę od godz. 18 .00 do godz. 20.00

   

  Celem Punktu Konsultacyjnego jest:

  • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii
   i leczenia uzależnień,
  • udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia,
  • udzielanie wsparcia rodzinom z trudnościami

  Pliki do pobrania:

  Wniosek na realizację zadań GKRPA

  Sprawozdanie GKRPA

     

  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przecław na lata 2022-2025

   

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Projekty POPC