Urząd Miejski w Przecławiu

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Start|
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   

  Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Przecławiu, ul. Zielona 50,  39-320 Przecław

  świadczy pomoc w zakresie:

  poradnictwo rodzinne,

  Patrycja Szatan tel. 516 930 467

  - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 9.00.do  godz.11.00

  terapia uzależnień,

  Bogusław Kołacz tel. 504 812 718

  w drugi i czwarty piątek miesiąca  od godz. 15.00.do godz. 17.00

   

  Spotkania Grupa AA „Godne życie” - w każdą środę od godz. 18.00 do godz. 20.00

   

  Celem Punktu Konsultacyjnego jest:

  • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii
   i leczenia uzależnień,
  • udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia,
  • udzielanie wsparcia rodzinom z trudnościami   


  Pliki do pobrania:

  Wniosek na realizację zadań GKRPA

  Sprawozdanie GKRPA

     

  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przecław na lata 2022-2025

   

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze