Urząd Miejski w Przecławiu

Ogłoszenie o zbieraniu uwag i opinii w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023.
 • Start|
 • Ogłoszenie o zbieraniu uwag i opinii w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023.

Ogłoszenie o zbieraniu uwag i opinii w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023.

  W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023, informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

  Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023 (02)można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, Wydział Promocji i Rozwoju Gminy-pokój 13 c , w okresie od 28.02.2017r. do 14.03.2017r. w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej www.przeclaw.org w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji/Konsultacje LPR.

  Uwagi i opinie można zgłaszać:

  • w formie elektronicznej na druku formularza konsultacyjnego na adres: bklaus@przeclaw.org
  • w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który należy złożyć w Urzędzie Miejskim
   w Przecławiu, pokój 13c.

   

  Formularz konsultacyjny LPR

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023 -wersja po konsultacjach społecznych.

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023 -wersja po konsultacjach społecznych wersja 2


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze