^
Jesteś tutaj: Strona główna / Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Data powstania: 2022-02-07 12:49
Data modyfikacji: 2022-02-07 12:51

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 – dla opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Przecław.

Burmistrz Przecławia złożył oświadczenie woli o przyjęciu dotacji i przystąpieniu do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 68 544,00 zł.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 będzie wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin – opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. Dzięki Programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć w szczególności na odpoczynek i regenerację oraz na załatwienie niezbędnych spraw.

W pierwszej kolejności do udziału w Programie kwalifikowani będą opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (4 miejsca) lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym (łącznie 10 miejsc), które/a:

1)  ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

2)  wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, który sprawuje całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program będzie realizowany w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, który uzyska pozytywną opinię realizatora Programu.

Usługę opieki wytchnieniowej wykonywać będzie osoba posiadająca dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie opiekuna medycznego oraz doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami tego wymagającymi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu opieki wytchnieniowej w gminie Przecław są zobowiązane do złożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dokonywał weryfikacji wniosku i kwalifikacji do  skorzystania z usługi opiekuna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu począwszy od 01.02.2022 r. oczekuje na zgłoszenia osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej.

Dokumenty do pobrania:

  • Procedura  realizacji usługi opieki wytchnieniowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu 
  • Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik Nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
  • Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej - Załącznik Nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
  • Klauzula informacyjna Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik nr 12 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dodatkowe informacje można uzyskać w osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 (pok. 4-6) lub  za pośrednictwem telefonu nr 17 2276760, 17 2276746 lub 17 2276744.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 744Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu