^
Jesteś tutaj: Strona główna / Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Data powstania: 2022-02-07 12:49
Data modyfikacji: 2022-02-07 12:51

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 – dla opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Przecław.

Burmistrz Przecławia złożył oświadczenie woli o przyjęciu dotacji i przystąpieniu do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 68 544,00 zł.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 będzie wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin – opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. Dzięki Programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć w szczególności na odpoczynek i regenerację oraz na załatwienie niezbędnych spraw.

W pierwszej kolejności do udziału w Programie kwalifikowani będą opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (4 miejsca) lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym (łącznie 10 miejsc), które/a:

1)  ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

2)  wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, który sprawuje całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program będzie realizowany w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, który uzyska pozytywną opinię realizatora Programu.

Usługę opieki wytchnieniowej wykonywać będzie osoba posiadająca dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie opiekuna medycznego oraz doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami tego wymagającymi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu opieki wytchnieniowej w gminie Przecław są zobowiązane do złożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dokonywał weryfikacji wniosku i kwalifikacji do  skorzystania z usługi opiekuna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu począwszy od 01.02.2022 r. oczekuje na zgłoszenia osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej.

Dokumenty do pobrania:

  • Procedura  realizacji usługi opieki wytchnieniowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu 
  • Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik Nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
  • Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej - Załącznik Nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
  • Klauzula informacyjna Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik nr 12 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dodatkowe informacje można uzyskać w osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 (pok. 4-6) lub  za pośrednictwem telefonu nr 17 2276760, 17 2276746 lub 17 2276744.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 464Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu