^
Jesteś tutaj: Strona główna / Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Data powstania: 2022-11-24 09:24
Data modyfikacji: 2022-11-24 09:24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu, informuje o możliwości zgłoszenia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Zgłoszenie udziału dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych, które odbywa sie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do programu i złożenia jej w tut. Ośrodku do dnia 20 grudnia 2022 r.

Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoGłównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługę opieki wytchnieniowej wykonywać będzie osoba posiadająca dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie opiekuna medycznego oraz doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami tego wymagającymi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu opieki wytchnieniowej w gminie Przecław są zobowiązane do złożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dokonywał weryfikacji wniosku i kwalifikacji do  skorzystania z usługi opiekuna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu oczekuje na zgłoszenia osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej do dnia 20.12.2022r

Dokumenty do pobrania:

  • Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik Nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej dziecka/osoby niepełnosprawnej - Załącznik Nr 6 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  • Klauzula informacyjna Programu Opieka Wytchnieniowa - Załącznik nr 11 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dodatkowe informacje można uzyskać  osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 (pok. 4-6) lub  za pośrednictwem telefonu nr 17 7493860, 17 2276746 lub 17 2276744 w godzinach pracy Ośrodka.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1411Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu