^
Jesteś tutaj: Strona główna / CWOP

CWOP

Data powstania: 2019-12-17 15:08
Data modyfikacji: 2019-12-17 15:10

 

Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gminie Przecław”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00667-6935-UM0910961/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Wzmocnienie działań organizacji pozarządowych z terenu Gminy Przecław poprzez stworzenie im warunków do działania oraz podnoszenie ich profesjonalizmu. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba szkoleń - 2 szt.
  • Liczba podmiotów wpartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 33 051,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt jeden  złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2234 

Galeria zdjęć:


  • CWOPPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu