^
Jesteś tutaj: Strona główna / CWOP

CWOP

Data powstania: 2019-12-17 15:08
Data modyfikacji: 2019-12-17 15:10

 

Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gminie Przecław”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00667-6935-UM0910961/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Wzmocnienie działań organizacji pozarządowych z terenu Gminy Przecław poprzez stworzenie im warunków do działania oraz podnoszenie ich profesjonalizmu. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba szkoleń - 2 szt.
  • Liczba podmiotów wpartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 33 051,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt jeden  złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1688 

Galeria zdjęć:


  • CWOPPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu