Urząd Miejski w Przecławiu

Opłata targowa

Opłata targowa

  W związku z uregulowaniami zawartymi w tzw. „tarczy antykryzysowej 6.0” – od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – na terenie Gminy Przecław nie pobierano opłaty targowej." Od 1 stycznia 2022r. opłata targowa pobierana bedzie na dotychczasowych zasadach:

  Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach oraz we wszystkich innych miejscach.

  Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

  Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach, zwolnione są od opłaty targowej.

   Na terenie Gminy Przecław obowiązują następujące stawki dzienne opłaty targowej:

  Przedmiot opłaty

  Stawka opłaty targowej

  1. Sprzedaż z samochodu ciężarowego

  20,00 zł

  2. Sprzedaż z samochodu osobowego, przyczepy oraz innego pojazdu

  17,00 zł

  3. Sprzedaż ze stoist, w tym ze stołów, straganów i namiotów, z zastrzeżeniem punktu 4

  5,00 zł za 1 m2

  4. Sprzedaż ze stoisk, w tym ze stołów, straganów i namiotów, z okazji świąt i imprez okolicznościowych

  15,00 zł za 1 m2

   

  Opłata targowa płatna jest w dniu sprzedaży do rąk inkasenta.

   

  Inkasentami opłaty targowej są:

  Miejscowość

  Nazwisko i imię inkasenta

  Adres zamieszkania

  Biały Bór

  Zuzanna Ziomek

  Biały Bór 102

  Błonie

  Bożena Najuch

  Błonie 36

  Dobrynin

  Bogdan Jóżef

  Dobrynin 41

  Kiełków

  Beata Cieśla

  Kiełków 111

  Łączki Brzeskie

  Kudła Tadeusz

  Łączki Brzeskie 206

  Podole

  Jolanta Kalita

  Podole 236

  Przecław

  Zbigniew Skrzypek

  Przecław, ul. Wenecka 4

  Rzemień

  Weber Grażyna

  Rzemień 46

  Tuszyma

  Brzozowski Ryszard

  Tuszyma 188

  Wylów

  Myjak Władysław

  Wylów 81

  Zaborcze

  Kocoł Marek

  Zaborcze 110


  Dokumenty do pobrania


  Uchwała w sprawie zmiany uchwały ws. wprowadzenia opłaty targowej

  Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek oraz wyznaczenia inkasentów

  Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty targowej

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze