Urząd Miejski w Przecławiu

Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • Start|
 • Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Wydział Infrastruktury i Rozwoju


  DROGI


  Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym

  Wniosek na zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym

  Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania

  Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

  Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

  Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami


   GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


  Wniosek ws. podziału nieruchomości


   LOKALE


  Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego

  Wniosek w sprawie jednorazowego wynajmu swietlic


   NUMERACJA NIERUCHOMOŚCIAMI


  Wniosek o nr domu


   OCHRONA ŚRODOWISKA


  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw - Formularz A

  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

  Wniosek usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

  Zgłoszenie  usunięcia  drzew  i  krzewów stanowiących  wywroty  lub  złomy

  Wniosek - usunięcie azbestu


   TRANSPORT


  Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków


   ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


  Wniosek o warunkach zabudowy i celu publicznego

  Wniosek o  zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  Zgoda stron - zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Zgoda strony na zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  Oświadczenie - przeniesienie decyzji

  Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z mpzp.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze