^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Data powstania: 2015-10-23 10:04
Data modyfikacji: 2015-10-23 10:04

DROGI


Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym

Wniosek na zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami


 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Wniosek ws. podziału nieruchomości


 LOKALE


Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego

Wniosek w sprawie jednorazowego wynajmu swietlic


 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCIAMI


Wniosek o nr domu


 OCHRONA ŚRODOWISKA


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Wniosek usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie  usunięcia  drzew  i  krzewów stanowiących  wywroty  lub  złomy

Wniosek - usunięcie azbestu


 TRANSPORT


Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków


 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


Wniosek o warunkach zabudowy i celu publicznego

Wniosek o  zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgoda stron - zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgoda strony na zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Oświadczenie - przeniesienie decyzji

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z mpzp.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 11826Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu