^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Data powstania: 2015-10-23 10:04
Data modyfikacji: 2015-10-23 10:04

DROGI


Wniosek na zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami


 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Wniosek ws. podziału nieruchomości


 LOKALE


Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego

Wniosek w sprawie jednorazowego wynajmu swietlic


 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCIAMI


Wniosek o nr domu


 OCHRONA ŚRODOWISKA


Wniosek usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie  usunięcia  drzew  i  krzewów stanowiących  wywroty  lub  złomy

Wniosek - usunięcie azbestu


 TRANSPORT


Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków


 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wnioseko o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o  zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgoda stron - zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgoda strony na zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Oświadczenie - przeniesienie decyzji

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z mpzp.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 4991
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu