Urząd Miejski w Przecławiu

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Start|
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

   

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:

  1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w to miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformować o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

  4) nieodpłatną mediację.

   

  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje:

  1) poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach,
  2) wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji,

  3) nieodpłatną mediację.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

   

  NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:

  1) poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,

  2) przeprowadzenie mediacji,

  3) przygotowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji, wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

  3) przeprowadzenie mediacji.

  Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać we wszystkich punktach pomocy prawnej na terenie powiatu mieleckiego (harmonogram poniżej). 

  BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - DLA KOGO? 

  Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach na terenie Powiatu Mieleckiego, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

  W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego świadczenie pomocy prawnej może odbywać się także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

  Termin wizyty w punkcie można ustalić:

  • pod numerem telefonu: 17 78 00 416 (pon. w godz. 7.30 - 16.30, wt.-pt. 7.30 - 15.30, pt. 7.30 - 14.30),

  • za pośrednictwem strony internetowej https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc
  • e-mailem: npp@powiat-mielecki.pl

   


  Galeria zdjęć:

  • Nieodpłatna pomoc prawna
  • Nieodpłatna pomoc prawna
  • Nieodpłatna pomoc prawna
  • Nieodpłatna pomoc prawna  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze