^
Jesteś tutaj: Strona główna / Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich

Data powstania: 2021-05-18 13:59
Data modyfikacji: 2021-05-18 14:00

 

Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” .

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Łączkach Brzeskich.

Na zadanie składa się kilka części:

  • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szkoły: obejmuje rozbudowę szkoły (31,43 m2-powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej) oraz nadbudowę piętra nad istniejącą kotłownią i pomieszczeniem gospodarczym mieszczącymi się w istniejącym niskim parterze (budynek z lewej strony szkoły). W wyniku rozbudowy i nadbudowy na piętrze powstaną dwie dodatkowe klasy lekcyjne, pokój nauczycielski oraz komunikacja (łącznie o powierzchni użytkowej 108,97 m2). Na parterze w części rozbudowywanej zlokalizowane zostaną komunikacja i pomieszczenie gospodarcze. (Powierzchnia użytkowa tych pomieszczeń to 20,88 m2). Ta część inwestycji obejmuje również przebudowę ścian nośnych, stropów, podniesienie poziomu posadzki w szatni o 115 cm, przebudowę układu konstrukcyjnego budynku (nowe fundamenty, słupy nośne).
  • Budowa łącznika komunikacyjnego: obejmuje budowę łącznika komunikacyjnego łączącego budynek szkoły podstawowej z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej, w którym powstanie komunikacja, sala lekcyjna oraz pomieszczenie na bibliotekę. Powierzchnia użytkowa łącznika wyniesie 119,70 m2.
  • Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową istniejących sal. W ramach tej części inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja budynku, wymieniona zostanie stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa w istniejącym budynku starej szkoły. W wyniku przebudowy na parterze z gabinetu dyrektora i klasy powstaną: sekretariat, gabinet dyrektora, sala logopedy. Wykonane zostaną również roboty zewnętrzne.

W odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie gmina Przecław otrzymała 1 200 000,00 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w/w zadania.

29.04.2021r gmina zawarła z Wojewodą Podkarpackim w imieniu którego działa Podkarpacki Kurator Oświaty umowę o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania. Wartość tej dotacji to 861 200,00 zł.  

Wykonawcą zadania została firma „KAZBUT” Kasprzak Mariusz wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych. Wartość zadania po przetargu wynosi 1 701 000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w terminie: 04.11.2021r. W chwili obecnej trwają prace budowlane.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1004 

Galeria zdjęć:


  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu