Urząd Miejski w Przecławiu

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
 • Start|
 • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich

   

  Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” .

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Łączkach Brzeskich.

  Na zadanie składa się kilka części:

  • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szkoły: obejmuje rozbudowę szkoły (31,43 m2-powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej) oraz nadbudowę piętra nad istniejącą kotłownią i pomieszczeniem gospodarczym mieszczącymi się w istniejącym niskim parterze (budynek z lewej strony szkoły). W wyniku rozbudowy i nadbudowy na piętrze powstaną dwie dodatkowe klasy lekcyjne, pokój nauczycielski oraz komunikacja (łącznie o powierzchni użytkowej 108,97 m2). Na parterze w części rozbudowywanej zlokalizowane zostaną komunikacja i pomieszczenie gospodarcze. (Powierzchnia użytkowa tych pomieszczeń to 20,88 m2). Ta część inwestycji obejmuje również przebudowę ścian nośnych, stropów, podniesienie poziomu posadzki w szatni o 115 cm, przebudowę układu konstrukcyjnego budynku (nowe fundamenty, słupy nośne).
  • Budowa łącznika komunikacyjnego: obejmuje budowę łącznika komunikacyjnego łączącego budynek szkoły podstawowej z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej, w którym powstanie komunikacja, sala lekcyjna oraz pomieszczenie na bibliotekę. Powierzchnia użytkowa łącznika wyniesie 119,70 m2.
  • Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową istniejących sal. W ramach tej części inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja budynku, wymieniona zostanie stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa w istniejącym budynku starej szkoły. W wyniku przebudowy na parterze z gabinetu dyrektora i klasy powstaną: sekretariat, gabinet dyrektora, sala logopedy. Wykonane zostaną również roboty zewnętrzne.

  W odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie gmina Przecław otrzymała 1 200 000,00 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w/w zadania.

  29.04.2021r gmina zawarła z Wojewodą Podkarpackim w imieniu którego działa Podkarpacki Kurator Oświaty umowę o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania. Wartość tej dotacji to 861 200,00 zł.  

  Wykonawcą zadania została firma „KAZBUT” Kasprzak Mariusz wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych. Wartość zadania po przetargu wynosi 1 701 000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w terminie: 04.11.2021r. W chwili obecnej trwają prace budowlane.


  Galeria zdjęć:

  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich
  • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich


  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze