Urząd Miejski w Przecławiu

Modernizacja hali sportowej w Przecławiu
 • Start|
 • Modernizacja hali sportowej w Przecławiu

Modernizacja hali sportowej w Przecławiu

   

  Gmina Przecław realizuje projekt pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu”.

  26.02.2021r zawarta została umowa z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obejmująca dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2020. Zgodnie z umową wartość zadania oszacowana została na poziomie 1 213 215,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 606 600,00 zł.

  Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku sali gimnastycznej.

  W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja podłogi sportowej, modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej, remont ścian wewnętrznych dużej sali gimnastycznej, stałe wyposażenie sali gimnastycznej, remont klatki schodowej oraz schodów wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont korytarzy, remont łazienek, wc, natrysków w tym WC dla osób niepełnosprawnych, remont szatni, remont holi i wiatrołapu, remont magazynów, pomieszczenia gospodarczego i gabinetu kultury fizycznej, modernizacja pomocniczej sali gimnastycznej, remont widowni i pomieszczeń na piętrze. Wykonana zostanie termomodernizacja budynku wraz z wyprawą elewacyjną, obróbki blacharskie oraz opaski wokół budynku.

  W dniu 12.05.2021r podpisano umowę z wykonawcą zadania zawartą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą inwestycji została firma Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy. Wartość zamówienia po wyborze wykonawcy wynosi  1 252 195,69 zł. Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian. Zadanie zaplanowano wykonać do 30.11.2021r.

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze