^
Jesteś tutaj: Strona główna / Podkowa szczęścia

Podkowa szczęścia

Data powstania: 2018-10-19 09:23
Data modyfikacji: 2018-10-19 09:23

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy fontannie „Podkowa Szczęścia” w Przecławiu w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Przecław dostępu do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


 

Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Budowa obiektu małej architektury-fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu- wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00481-6935-UM0910632/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy fontannie „PODKOWA SZCZĘŚCIA” w Przecławiu w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Przecław dostępu do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 82 880,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2847Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu