^
Jesteś tutaj: Strona główna / Podkowa szczęścia

Podkowa szczęścia

Data powstania: 2018-10-19 09:23
Data modyfikacji: 2018-10-19 09:23

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy fontannie „Podkowa Szczęścia” w Przecławiu w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Przecław dostępu do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


 

Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Budowa obiektu małej architektury-fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu- wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00481-6935-UM0910632/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej przy fontannie „PODKOWA SZCZĘŚCIA” w Przecławiu w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Przecław dostępu do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 82 880,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 854Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu