^
Jesteś tutaj: Strona główna / Sołectwo Dobrynin

Sołectwo Dobrynin

Data powstania: 2015-08-19 13:41
Data modyfikacji: 2015-08-19 13:42

Sołectwo Dobrynin

Data powstania: 2015-08-19 13:41
Data modyfikacji: 2015-08-19 13:42

Pierwsze wzmianki o Dobryninie (nazywanym wcześniej Dobrominem) pochodzą z 1619 r. Znajdowały się tam wów­czas kopalnie rudy darniowej, z których pozyskiwano żelazo. Kuźnice te dostarczały surowca miejscowemu kowalstwu i ślu­sarstwu. Przez wioskę, przepływa rzeczka Ruda zasilająca sta­wy w Rzemieniu, której dopływem jest Kanał Białoborski.

Kie­dyś wioska posiadał wiele przysiółków, lecz po jej wysiedleniu w 1944 r. wiele z nich przestało istnieć. Obecnie są to: Grądy, Kozłówki, Dębrzyna, Ruda, Podlesie i Zastawie. Najciekawsze z nich są dwa ostat­nie. Dębrzyna znajdowała się dawniej przy trakcie, który w XVI w. był nazywany „szlakiem na Ruś” (swój początek brał w Rzochowie). Dzisiaj znajduje się w nim gospodarstwo specjalizu­jące się w hodowli koni. Drugi interesujący przysiółek to Ruda, która była dawniej samodzielną wsią. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1500 r. Jak sama nazwa wskazuje, na jej terytorium znajduje się ruda żelaza (wydobywana jeszcze w latach 30. XX w.) Jej pokłady miały grubość 20-50 cm i istnieją do dnia dzisiejszego.

W latach 1888-1889 powstała tutaj szkoła. W 1895 r. uczył w niej Marcin Jemioło. Przed I wojną światową w I klasie pisa­no rysikiem na specjalnych tabliczkach, a od II do IV klasy były już zeszyty, pióro i atrament. Od 1900 r. była to już szkoła zor­ganizowana. W 1936 r. starano się o wybudowanie budynku dla szkoły, jednak nie było na to przedsięwzięcie funduszy Obecna szkoła została utworzona poprzez rozbudowę poprzed­niej. W szkole znajduje się udostępniona do zwiedzania ekspo­zycja, zawierająca relikty przeszłości: kołowrotki, przęśliki, cepy, żelazka z duszą i inne elementy wyposażenia gospodarstw sprzed 100 lat. Do ciekawszych eksponatów należy miejscowy wyrób - beczka, w której zamiast obręczy żelaznej zastosowano ko­rzenie sosny.

W 1977 r. w Dobryninie utworzono parafię z kościołem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Świątynia została wzniesiona w latach 1957-1960, a poświęcono ją w 1960 r. Zbu­dowano ją z cegły bez zachowania określonego stylu. Posiada jedną nawę, kaplice oraz prezbiterium (węższe od korpusu). Całość przykryta jest pozornym sklepieniem kolebkowym, z siodłowym dachem, na którym umieszczono wieżyczkę z sy­gnaturką.

W obrębie Dobrynina znajduje się murowana kapliczka oparta na rzucie kwadratu, otynkowana, z dwuspadowym, krytym blacha dachem. Powstała w XIX w., a znajdująca się w niej głowa anioła pochodzi z XVIII w.

W Dobryninie (dokładnie w Rudzie) urodził się Stanisław Kopacz, autor kilku tomików poezji, oraz Aleksander Rusin żołnierz Wojska Polskiego biorący udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W czasie okupacji był dowódcą oddziału partyzanckiego AK (miał pseudonim „Rusal”). Był prześladowany przez NKWD oraz UB. Od 1948 do 1956 r. był zmuszony do ukrywania się w okolicznych lasach. Do dziś pozostaje człowiekiem ~ legendą ziemi mieleckiej.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 5337Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu