Urząd Miejski w Przecławiu

Sołectwo Dobrynin
 • Start|
 • Sołectwo Dobrynin

Sołectwo Dobrynin

  Sołectwo Dobrynin

  Data powstania: 2015-08-19 13:41
  Data modyfikacji: 2015-08-19 13:42

  Pierwsze wzmianki o Dobryninie (nazywanym wcześniej Dobrominem) pochodzą z 1619 r. Znajdowały się tam wów­czas kopalnie rudy darniowej, z których pozyskiwano żelazo. Kuźnice te dostarczały surowca miejscowemu kowalstwu i ślu­sarstwu. Przez wioskę, przepływa rzeczka Ruda zasilająca sta­wy w Rzemieniu, której dopływem jest Kanał Białoborski.

  Kie­dyś wioska posiadał wiele przysiółków, lecz po jej wysiedleniu w 1944 r. wiele z nich przestało istnieć. Obecnie są to: Grądy, Kozłówki, Dębrzyna, Ruda, Podlesie i Zastawie. Najciekawsze z nich są dwa ostat­nie. Dębrzyna znajdowała się dawniej przy trakcie, który w XVI w. był nazywany „szlakiem na Ruś” (swój początek brał w Rzochowie). Dzisiaj znajduje się w nim gospodarstwo specjalizu­jące się w hodowli koni. Drugi interesujący przysiółek to Ruda, która była dawniej samodzielną wsią. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1500 r. Jak sama nazwa wskazuje, na jej terytorium znajduje się ruda żelaza (wydobywana jeszcze w latach 30. XX w.) Jej pokłady miały grubość 20-50 cm i istnieją do dnia dzisiejszego.

  W latach 1888-1889 powstała tutaj szkoła. W 1895 r. uczył w niej Marcin Jemioło. Przed I wojną światową w I klasie pisa­no rysikiem na specjalnych tabliczkach, a od II do IV klasy były już zeszyty, pióro i atrament. Od 1900 r. była to już szkoła zor­ganizowana. W 1936 r. starano się o wybudowanie budynku dla szkoły, jednak nie było na to przedsięwzięcie funduszy Obecna szkoła została utworzona poprzez rozbudowę poprzed­niej. W szkole znajduje się udostępniona do zwiedzania ekspo­zycja, zawierająca relikty przeszłości: kołowrotki, przęśliki, cepy, żelazka z duszą i inne elementy wyposażenia gospodarstw sprzed 100 lat. Do ciekawszych eksponatów należy miejscowy wyrób - beczka, w której zamiast obręczy żelaznej zastosowano ko­rzenie sosny.

  W 1977 r. w Dobryninie utworzono parafię z kościołem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Świątynia została wzniesiona w latach 1957-1960, a poświęcono ją w 1960 r. Zbu­dowano ją z cegły bez zachowania określonego stylu. Posiada jedną nawę, kaplice oraz prezbiterium (węższe od korpusu). Całość przykryta jest pozornym sklepieniem kolebkowym, z siodłowym dachem, na którym umieszczono wieżyczkę z sy­gnaturką.

  W obrębie Dobrynina znajduje się murowana kapliczka oparta na rzucie kwadratu, otynkowana, z dwuspadowym, krytym blacha dachem. Powstała w XIX w., a znajdująca się w niej głowa anioła pochodzi z XVIII w.

  W Dobryninie (dokładnie w Rudzie) urodził się Stanisław Kopacz, autor kilku tomików poezji, oraz Aleksander Rusin żołnierz Wojska Polskiego biorący udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W czasie okupacji był dowódcą oddziału partyzanckiego AK (miał pseudonim „Rusal”). Był prześladowany przez NKWD oraz UB. Od 1948 do 1956 r. był zmuszony do ukrywania się w okolicznych lasach. Do dziś pozostaje człowiekiem ~ legendą ziemi mieleckiej.

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze