^
Jesteś tutaj: Strona główna / INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Data powstania: 2019-04-28 14:16
Data modyfikacji: 2019-04-28 14:16

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Gmina Przecław udostępnia na stronie internetowej urzędu:

 1. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Na terenie Gminy Przecław od dnia 01.01.2021 r. do chwili obecnej usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi świadczy firma MPGK Sp. z o. o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

Usługi odbioru pozostałych odpadów lub od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji), które nie są objęte opłatą „śmieciową”, można zamawiać indywidualnie u niżej wymienionych firm, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Telefon kontaktowy

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

17-58-20-570

2.

Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik w spadku

Straszęcin 9 A, 39-218 Straszęcin

14-68-33-366

3.

Przedsiębiorstw Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeżnica

14-68-17-912

4.

DEZAKO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

14-68-34-028

5.

FCC Tarnobrzeg SP. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

784-042-028

6.

FCC Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

784-042-028

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

41-30-23-774

8.

Firma Usługowo -Transportowa Stanwuk Dariusz Zieliński

ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica

609-472-500

9.

Produkcja Handel usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

609-903-310

10.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach

ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce

17-22-18-296

11.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Zieliński" Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorowa 27a, 26-035 Raków

41-353-50-27

515-181-749

 1. Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Podmioty do których w 2021 r. trafiały odpady komunalne z terenu Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Adres instalacji

1.

Mobruk S.A. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach

ul. Karsy 78, 27-530 Ożarów

2.

PPHU Erg Pet Sp. z o. o. - linia do produkcji płatka PET

Pustków, 39-200 Dębica

3.

PRT Radomsko Sp. z o. o. - linia do produkcji płatka PET

ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

4.

Onduline Sp. z o. o. - linia do produkcji materiałów dachowych

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

5.

Euro Eko Sp. z o. o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych

Ostrów, 39-103 Ostrów

6.

ASEO Recykling System Sp. z o. o. - instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych

ul. Fabryczna 21,

33‑132 Niedomice

7.

ATUS GROUP Sp. z o. o. Sp. k.

Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa

8.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. - instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Paszczyna 62B, 39-207 Dębica

9.

P.H.P.U. „Zagroda” Sp. z o. o. - instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów

ul. 1-go Maja 38 b,

38-100 Strzyżów

10.

Remondis Glass Recykling Sp. z o. o. - linia do produkcji opakowań szklanych

ul. Wawelska 107, 64-920 Piła

11.

Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej, linia do produkcji szkła

Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław

12.

Krynicki Recykling S.A. - Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach

Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław

13.

Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach - sortownia stłuczki szklanej w Pełkiniach

Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław

14.

Firma Dyckerhoff Polska Sp. z o. o. - Instalacja typu IPPC do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę

ul. Zakładowa 3, 26-052 Sitkówka-Nowiny

15.

GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z o.o. – linia technologiczna do produkcji granulatów gumowych z gumy oponiarskiej

ul. Świętego Jana Pawła II nr 18

37-205 Zarzecze

16.

Cementownia Górażdże

47-316 Gogolin

17.

MB Recykling Sp. z o. o. - zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ul. Wrzosowa 60,

 Micigózd, 26-065 Piekoszów

18.

MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.k. w Kielcach - zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ul. Wrzosowa 60,

 Micigózd, 26-065 Piekoszów

19.

Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

20.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza

Kozodrza, 39-100 Ostrów

21.

Zakład Zagospodarowania Odpadów - instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Kozodrza, 39-100 Ostrów

22.

Instalacja Komunalna Młyny - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

ul. Młyny 111A, 37-552 Radymno

23.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy -instalacja komunalna

Kozodrza, 39-103 Ostrów

24.

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie – Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych w m. Kozodrza

Kozodrza, 39-103 Ostrów

25.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. - instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Paszczyna 62B, 39-207 Dębica

26.

EURO-EKO Sp. z o. o. - Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego Kozodrza

Kozodrza, 39-103 Ostrów

27.

PGO Paszczyna Sp. z o. o. - Rozdrabniacz wolnoobrotowy DOPPSTADT DW 3060

Paszczyna 62B, 39-207 Dębica

28.

Eko Bolesław Sp. z o. o. - Instalacja do paliwa alternatywnego

ul. Drzymały 14,

42-580 Wojkowice

29.

PGO Paszczyna Sp. z o.o. - Plac demontażu odpadów wielkogabarytowych

Paszczyna 62B, 39-207 Dębica

30.

Ondulines Production Sp. z o. o. - instalacja do produkcji płyt bitumicznych i gąsiorów

ul. Wojska Polskiego 3,

39-300 Mielec

31.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Kompostownia bębnowa z bioreaktorem

Paszczyna 62B, 39-207 Dębica

32.

Metkom Sp. z o. o.

Pustynia 31 A, 39-200 Dębica

33.

Novelis Sheet Ingot Gaterslebener Strasse 1

Stadt Seeland Nachterstedt,

06 -469 Stadt Seeland Nachterstedt, Niemcy

34.

Instalacja przetwarzania metali WTÓR - STEEL Spółka z o. o.

ul. Solidarności 16,

37-450 Stalowa Wola

35.

WIBO JKZ Sp. z o. o. Sp. k. - Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Malinie 315 e,

39-331 Tuszów Narodowy

36.

Raf Ekologia Sp. z o. o. Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych

ul. Tytusa Trzecieskiego 14,

38-460 Jedlicze

37.

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o. o. -instalacja do produkcji stali wyrobów walcowanych i kutych

ul. Wolności, 39-300 Mielec

 1. Informacje o osiągniętych przez Gminę Przecław oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa wskaźnika

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło (do końca 2020 r.)

/

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (od 2021 r.)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lata

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

2013

18,9%

max. 50%

19,3%

min. 12%

100%

min. 36%

2014

0%

max. 50%

20,51%

min. 14%

100%

min. 38%

2015

0%

max. 50%

23,14%

min. 16%

100%

min. 40%

2016

0%

max. 45%

24,15%

min. 18%

100%

min. 42%

2017

5,20%

max. 45%

29,36%

min. 20%

96,51%

min. 45%

2018

8,24%

max. 40%

31,00%

min. 30%

100%

min. 50%

2019

12,72%

max. 40%

18,17%

min. 40%

100%

min. 60%

2020

9,63%

max. 35%

29,50%

min. 50%

35,85%

min. 70%

2021

10,28%

max. 35%

23,18%

min. 20%

100%

min. 70%

 1. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Mieszkańcy Gminy Przecław mogą korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego pod adresem: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, który jest prowadzony przez MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

PSZOK czynny jest w środy w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 7:00 do 14:00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu indywidualnej karty PSZOK oraz dowolnego dokumentu tożsamości, bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Do PSZOK-u można dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

PSZOK –Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

w PSZOK można za darmo odebrać potrzebną ilość worków do zbiórki selektywnej tj. na:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, BIO,

Co możemy oddać w PSZOK za darmo?

Co możemy oddać w PSZOK odpłatnie?

a) papier, w tym tektura,

b) szkło (bezbarwne i kolorowe),

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) bioodpady,

e) przeterminowane leki,

f) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawek i igieł,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) tekstylia i odzież,

l) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, a w szczególności:

- rozpuszczalniki,

- kwasy,

- alkalia,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- urządzenia zawierające freony,

- oleje i tłuszcze,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne,

m) zużyte opony (z samochodów osobowych) -roczny limit dla gospodarstwa domowego to 4 opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne –roczny limit dla gospodarstwa domowego to 100kg,

a) zużyte opony z samochodów osobowych poza przysługującym rocznym limitem,

b) odpady remontowo –budowlane poza przysługującym rocznym limitem,

c) odpady powstałe w gospodarstwie rolnym (folie, sznurek, opony rolnicze)

 1. Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zgodnie z art. 34 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu i łączenia go z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: podmiotowi prowadzącemu działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)).

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych:

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioruzużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana przez MPGK Sp. z o. o. dwa razy w roku w okresie letnim w formie wystawek zlokalizowanych bezpośrednio przed lub w granicy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Mielcu, przy ul. Wolności 171, również w środy w godz. 700 -1700 oraz w soboty w godz. 700 -1400.

 1. Informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wolności 171, 39-300 Mielec,
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk,
 • Transprzęt Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Zabłocie 51, 38-500 Sanok,
 • Koltex Recykling S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa,
 • Euro – Eko Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
 • Wibo JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając), Wola Mielecka 1 A, 39-300 Mielec.

Opłaty za zagospodarowanie ww. odpadów stanowią dochód ww. podmiotów.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 11775Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu