^
Jesteś tutaj: Strona główna / INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Data powstania: 2019-04-28 14:16
Data modyfikacji: 2019-04-28 14:16

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Gmina Przecław udostępnia na stronie internetowej urzędu:

1. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Na terenie Gminy Przecław usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami świadczy firma DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica.

Usługi odbioru pozostałych odpadów lub od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji), które nie są objęte opłatą „śmieciową”, można zamawiać indywidualnie u niżej wymienionych firm, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Telefon kontaktowy

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

17-58-20-570

2.

Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik

Straszęcin 9 A, 39-218 Straszęcin

14-68-33-399

3.

Przedsiębiorstw Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeżnica

14-68-17-912

4.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

606-130-462

5.

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie

Ostrów 225, 39-103 Ostrów

17-22-35-810

6.

DEZAKO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

14-68-34-028

7.

FCC Tarnobrzeg SP. z o. o.

ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

784-042-028

8.

FCC Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

784-042-028

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

41-30-23-774

10.

Firma Usługowo -Transportowa Stanwuk Dariusz Zieliński

ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica

609-472-500

11.

Produkcja Handel usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

609-903-310

12.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach

ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce

17-22-18-296

13.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Zieliński" Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorowa 27a, 26-035 Raków

41-353-50-27

515-181-749

2. Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania


Podmioty do których w 2019 r. trafiały odpady komunalne z terenu Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Adres instalacji

1.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, ZUK Ostrów (MBP)

Kozodrza 225, Kozodrza, 39-103 Ostrów

2.

Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, PGO Paszczyna (MBP)

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

3.

Składowisko w Kozodrzy, ZUK Sp. z o .o. Ostrów (Składowisko)

Kozodrza 225, Ostrów, 39-103 Ostrów

4.

Kompostownia bębnowa (bioreaktor, komposter typ -16)

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

5.

Euro Eko Zakład produkcji paliw alternatywnych w Kozodrzy

Kozodrza, 39-103 Ostrów

6.

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych EURO - EKO Sp. z o. o.

Wojska Polskiego 3, Mielec, 39-300 Mielec

7.

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, EKOMAX Jerzy Kotulak. (MBP)

Wolica 217, Wolica, 38-200 Jasło

8.

Sortownia odpadów Zakład Usługowo-Handlowy Lobo Grzegorz Paszkiewicz

Targowa 7, Zwoleń, 26-100 Zwoleń

9.

Linia do recyklingu butelek PET PRT RADOMSKO Sp. z o.o.

Geodetów 8, 97-500 Radomsko

10.

Linia do sortowania EKO-WTÓR Sp. z o.o.

Sielecka 56a, 37-700 Przemyśl

11.

PHU ERGPET SP- Linie do recyklingu tworzyw sztucznych

Pustków Osiedle 59F, Pustków, 39-206 Pustków

12.

Zakład Recyklingu ELANA - PET Sp. z o.o.

Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń

13.

ASEO Recykling System Sp. z o. o., linia do recyklingu tworzyw sztucznych

Fabryczna 21, 33-132 Niedomice

14.

Instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych - STELLA PACK S. A.

Przemysłowa 23, 24-320 Poniatowa

15.

Linia do produkcji regranulatu, Eko -wiór Sp. z o. o.

Towarowa 5, 43-330 Wilamowice

16.

Huta Szkła Ładna

Ładna, Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów

17.

Instalacja do odzysku stłuczki szklanej DSS Recykling Sp. z o .o.

Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza

18.

Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki Recykling

Pełkinie 136A, 37-511 Wólka Pełkinie

19.

Cementownia Nowiny Sp. z o.o. DYCKERHOFF Polska Sp. z o. o.

Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

20.

Instalacja do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych Górażdże Cement SA

Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże

21.

Instalacja do produkcji papieru Firma HAMBURGER Hungary

Papirgyari 42-46, Dunaujvaros

22.

Linia do produkcji płyt bitumicznych falistych Onduline Sp. z o. o.

Wojska poslkiego 3, Mielec

23.

Zakład przetwarzania zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A.

Fabryczna 5, Bolęcin, 32-540 Bolęcin

3. Informacje o osiągniętych przez Gminę Przecław oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa wskaźnika

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lata

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

2013

18,9%

max. 50%

19,3%

min. 12%

100%

min. 36%

2014

0%

max. 50%

20,51%

min. 14%

100%

min. 38%

2015

0%

max. 50%

23,14%

min. 16%

100%

min. 40%

2016

0%

max. 45%

24,15%

min. 18%

100%

min. 42%

2017

5,20%

max. 45%

29,36%

min. 20%

96,51%

min. 45%

2018

8,24%

max. 40%

31,00%

min. 30%

100%

min. 50%

2019

12,66%

max. 40%

18,17%

min. 40%

100%

min. 60%

4. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Na terenie Gminy Przecław funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany pod adresem: Tuszyma 140 D, 39-321 Tuszyma, który jest prowadzony przez DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00 (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu indywidualnej karty PSZOK oraz dowolnego dokumentu tożsamości, bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Do PSZOK-u można dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

PSZOK –Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

w PSZOK można za darmo odebrać potrzebną ilość worków do zbiórki selektywnej tj. na:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, BIO,

 

Co możemy oddać w PSZOK za darmo?

Co możemy oddać w PSZOK odpłatnie?

a) papier, w tym tektura,

b) szkło (bezbarwne i kolorowe),

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) bioodpady,

e) przeterminowane leki,

f) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawek i igieł,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) tekstylia i odzież,

l) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, a w szczególności:

- rozpuszczalniki,

- kwasy,

- alkalia,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- urządzenia zawierające freony,

- oleje i tłuszcze,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne,

m) zużyte opony (z samochodów osobowych) -roczny limit dla gospodarstwa domowego to 4 opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne –roczny limit dla gospodarstwa domowego to 0,12 m3,

 

a)      zużyte opony z samochodów osobowych poza przysługującym rocznym limitem,

b)      odpady remontowo –budowlane poza przysługującym rocznym limitem,

c)      odpady powstałe w gospodarstwie rolnym (folie, sznurek, opony rolnicze)

5. Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zgodnie z art. 34 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu i łączenia go z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: podmiotowi prowadzącemu działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)).

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych:

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana przez DEZAKO Sp. z o. o. raz w roku w okresie letnim z wyznaczonych miejsc znajdujących się w każdej z miejscowości gminy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Tuszymie 140 D, 39-321 Tuszyma, również od poniedziałku do piątku w godz. 1300 -1700 oraz w soboty w godz. 800 -1400.

6. Informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Tuszyma 140D, 39-321 Tuszyma,

Miejski Zakład Komunalny Sp.z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk,

Transprzęt Sp. z o.o. spółka komandytowa, Zabłocie 51, 38-500 Sanok,

Koltex Recykling s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa,

Euro – Eko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,

Wibo JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając) Wola Mielecka 1 A, 39-300 Mielec.

 

Opłaty za zagospodarowanie ww. odpadów stanowią dochód przedmiotowych podmiotów.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 8536Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu