Urząd Miejski w Przecławiu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW
 • Start|
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Gmina Przecław udostępnia na stronie internetowej urzędu:

  1. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:

  Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Na terenie Gminy Przecław od dnia 01.01.2021 r. do chwili obecnej usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi świadczy firma MPGK Sp. z o. o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

  Usługi odbioru pozostałych odpadów lub od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji), które nie są objęte opłatą „śmieciową”, można zamawiać indywidualnie u niżej wymienionych firm, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław:

   

  Lp.

  Nazwa firmy

  Adres siedziby firmy

  Telefon kontaktowy

  1.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

  ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

  17-58-20-570

  2.

  Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik w spadku

  Straszęcin 9 A, 39-218 Straszęcin

  14-68-33-366

  3.

  Przedsiębiorstw Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

  Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeżnica

  14-68-17-912

  4.

  DEZAKO Sp. z o. o.

  ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

  14-68-34-028

  5.

  FCC Tarnobrzeg SP. z o. o.

  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

  784-042-028

  6.

  FCC Polska Sp. z o. o.

  ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

  784-042-028

  7.

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

  Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

  41-30-23-774

  8.

  Firma Usługowo -Transportowa Stanwuk Dariusz Zieliński

  ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica

  609-472-500

  9.

  Produkcja Handel usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

  ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

  609-903-310

  10.

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Zieliński" Zbigniew Zieliński

  ul. Klasztorowa 27a, 26-035 Raków

  41-353-50-27

  11.

  P.U.H EcoTech Karol Wiśniewski

  ul. T. Kościuszki 65 C, 28-130 Stopnica

  883-131-222

  12.

  Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  Ostrów 225, 39-103 Ostrów

  517-297-115

  13.

  BIOSELECT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

  ul. Łagowska 37, 035 Raków

  517-297-115

   

  1. Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

   

  Podmioty do których w 2022 r. trafiały odpady komunalne z terenu Gminy Przecław:

   

  Lp.

  Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

  Adres instalacji

  1.

  Marju Sp. z o.o. - linia do produkcji tworzyw sztucznych

  ul. Kurnakowicza 5,

  33-100 Tarnów

  2.

  Conkret Sp. j., Z. R. Trejderowscy – linia do produkcji regranulatu

  Wielkie Rychno 86 A, 87-410 Kowalewo Pomorskie

  3.

  ASEO Recykling System Sp. z o. o. – linia do produkcji regranulatów z tworzyw sztucznych

  ul. Fabryczna 21,

  33‑132 Niedomice

  4.

  Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy EURO-EKO Sp. z o.o.

  ul. Wojska Polskiego 3,

  39-300 Mielec

  5.

  Green Broker Sp. z o.o. - linia do produkcji płatka PET

  ul. Braci Kobylańskich 41,

  26-340 Drzewica

  6.

  PRT Radomsko Sp. z o. o. - linia do produkcji płatka PET

  ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

  7.

  COMPRA Recykling Sp. z o.o. - linia do produkcji płatka PET

  ul. Przemysłowa 12 B,

  97-400 Bełchatów

  8.

  Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

  Kozodrza, 39-100 Ostrów

  9.

  P.H.P.U. „Zagroda” Sp. z o. o. - instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów

  ul. 1-go Maja 38 b,

  38-100 Strzyżów

  10.

  Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkinach, linia do produkcji opakowań szklanych

  Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław

  11.

  Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach - sortownia stłuczki szklanej w Pełkiniach

  Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław

  12.

  GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z o.o. – linia technologiczna do produkcji granulatów gumowych z gumy oponiarskiej

  ul. Świętego Jana Pawła II nr 18

  37-205 Zarzecze

  13.

  Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.

  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

  14.

  Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów FCC Podkarpacie Sp. z o.o.

  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

  15.

  MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. w Kielcach - zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  ul. Wrzosowa 60,

   Micigózd, 26-065 Piekoszów

  16.

  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy, Składowisko Kozodrza

  Kozodrza, 39-103 Ostrów

  17.

  Instalacja Komunalna Młyny - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

  ul. Młyny 111A, 37-552 Radymno

  18.

  Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli

  ul. C.O. Przemysłowego, 37-450 Stalowa Wola

  19.

  PGO Paszczyna Sp. z o. o. - Rozdrabniacz wolnoobrotowy DOPPSTADT DW 3060

  Paszczyna 62B, 39-207 Dębica

  20.

  Ondulines Production Sp. z o. o. - instalacja do produkcji płyt bitumicznych i gąsiorów

  ul. Wojska Polskiego 3,

  39-300 Mielec

  21.

  Onduline Sp. z o. o. - linia do produkcji materiałów dachowych

  ul. Wojska Polskiego 3,

  39-300 Mielec

  22.

  Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

  Kompostownia bębnowa z bioreaktorem

  Paszczyna 62B, 39-207 Dębica

  23.

  CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o. o. -instalacja do produkcji stali wyrobów walcowanych i kutych

  ul. Wolności, 39-300 Mielec

  24.

  Krynicki Recykling S.A. - Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach

  Pełkinie 136A, 37-511 Jarosław

  25.

  WIBO JKZ Sp. z o. o. Sp. k. - Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

  Malinie 315 e,

  39-331 Tuszów Narodowy

  26.

  REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. – instalacja termicznego przekształcania odpadów

  ul. Hetmańska 120,

  35-078 Rzeszów

  27.

  Raf Ekologia Sp. z o. o. Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych

  ul. Tytusa Trzecieskiego 14,

  38-460 Jedlicze

  28.

  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów zielonych i innych bioodpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów kompostowania osadów i biokomponentów KOMWITA

  uL. Siedlanka Boczna 2,

  37-300 Leżajsk

  29.

  EURO-EKO Sp. z o. o. - Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego Kozodrza

  Kozodrza 225, 39-103 Ostrów

  30.

  Novelis Sheet Ingot Gaterslebener Strasse 1

  Stadt Seeland Nachterstedt,

  06 -469 Stadt Seeland Nachterstedt, Niemcy

  31.

  Metkom Sp. z o. o.

  Pustynia 31 A, 39-200 Dębica

   

  1. Informacje o osiągniętych przez Gminę Przecław oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

   

  Nazwa wskaźnika

  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło (do końca 2020 r.)

  /

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (od 2021 r.)

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

  /

  Poziom składowania odpadów komunalnych (od 2022 r.)

  Lata

  Wskaźnik osiągnięty

  Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

  Wskaźnik osiągnięty

  Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

  Wskaźnik osiągnięty

  Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

  2013

  18,9%

  max. 50%

  19,3%

  min. 12%

  100%

  min. 36%

  2014

  0%

  max. 50%

  20,51%

  min. 14%

  100%

  min. 38%

  2015

  0%

  max. 50%

  23,14%

  min. 16%

  100%

  min. 40%

  2016

  0%

  max. 45%

  24,15%

  min. 18%

  100%

  min. 42%

  2017

  5,20%

  max. 45%

  29,36%

  min. 20%

  96,51%

  min. 45%

  2018

  8,24%

  max. 40%

  31,00%

  min. 30%

  100%

  min. 50%

  2019

  12,72%

  max. 40%

  18,17%

  min. 40%

  100%

  min. 60%

  2020

  9,63%

  max. 35%

  29,50%

  min. 50%

  100%

  min. 70%

  2021

  10,28%

  max. 35%

  23,18%

  min. 20%

  100%

  min. 70%

  2022

  1,16 %

  max 35%

  34,75%

  min. 25%

  30,55%

  max 30%

  (od 2025 r.)

  1. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

  Mieszkańcy Gminy Przecław mogą korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego pod adresem: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, który jest prowadzony przez MPGK Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

  PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

  Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu indywidualnej karty PSZOK oraz dowolnego dokumentu tożsamości, bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

  Do PSZOK-u można dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  PSZOK –Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

   

  w PSZOK można za darmo odebrać potrzebną ilość worków do zbiórki selektywnej tj. na:

  METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, BIO,

  Co możemy oddać w PSZOK za darmo?

  Co możemy oddać w PSZOK odpłatnie?

  a) papier, w tym tektura,

  b) szkło (bezbarwne i kolorowe),

  c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

  d) bioodpady,

  e) przeterminowane leki,

  f) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

  g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawek i igieł,

  h) zużyte baterie i akumulatory,

  i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  k) tekstylia i odzież,

  l) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne, a w szczególności:

  - rozpuszczalniki,

  - kwasy,

  - alkalia,

  - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

  - urządzenia zawierające freony,

  - oleje i tłuszcze,

  - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

  - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

  - baterie i akumulatory,

  - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

  - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

  m) zużyte opony (z samochodów osobowych) -roczny limit dla gospodarstwa domowego to 4 opony,

  n) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych

  a) zużyte opony z samochodów osobowych poza przysługującym rocznym limitem,

  b) odpady powstałe w gospodarstwie rolnym (folie, sznurek, opony rolnicze)

  1. Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  Zgodnie z art. 34 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu i łączenia go z innymi odpadami.

  Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: podmiotowi prowadzącemu działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)).

  Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych:

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioruzużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu 2 pkt 19ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

  Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana przez MPGK Sp. z o. o. dwa razy w roku w okresie letnim w formie wystawek zlokalizowanych bezpośrednio przed lub w granicy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Mielcu, przy ul. Wolności 171, również od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1800 oraz w soboty w godz. 800 -1400.

  1. Informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wolności 171, 39-300 Mielec,
  • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk,
  • Transprzęt Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Zabłocie 51, 38-500 Sanok,
  • Koltex Recykling S.C. Marcin Mitura, Urszula Mitura, ul. Kilińskiego 4, 36-100 Kolbuszowa,
  • Euro – Eko Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
  • Wibo JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając), Wola Mielecka 1 A, 39-300 Mielec.

  Opłaty za zagospodarowanie ww. odpadów stanowią dochód ww. podmiotów.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze