^
Jesteś tutaj: Strona główna / Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu

Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu

Data powstania: 2019-05-14 14:25
Data modyfikacji: 2019-05-14 14:28

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław w zakresie rekreacji
i wypoczynku poprzez budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00538-6935-UM0910633/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze.   Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 51 378,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.  

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2672 

Galeria zdjęć:


  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w PrzecławiuPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu