^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wydział Administracyjno - Organizacyjny

Wydział Administracyjno - Organizacyjny

Data powstania: 2015-08-19 11:44
Data modyfikacji: 2015-08-19 11:44

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

CEIDG-1

CEIDG-MW

CEIDG-PN

CEIDG-POPR

CEIDG-RB

CEIDG-RD

CEIDG-SC


DOWODY OSOBISTE


Wniosek o wydanie dowodu osobistego

E-dowód

Dowody osobiste - informacje ogólne


 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY ORAZ POBYT CZASOWY WYMELDOWANIE


Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Formularz pełnomocnictwa

Informacja ogólna dot. zameldowania i wymeldowania

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wyjazd za granicę


 ZAŚWIADCZENIA


Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców


URZĄD STANU CYWILNEGO


 Oświadczenie o powrocie do nazwiska rodowego


Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska


 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Pełnomocnictwo do sprostowania uzupełnienia aktu

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie uzupełnienia aktu stanu cywilnego


 Wpisanie zagranicznego aktu do ksiąg polskich


Pełnomocnictwo do transkrypcji aktu urodzenia

Pełnomocnictwo do transkrypcji

Wniosek wpisanie do ksiąg aktu małżeństwa

Wniosek wpisanie do ksiąg aktu urodzenia

Wniosek wpisanie do ksiąg aktu zgonu

Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego


 Wydanie odpisu aktu trodzenia, małżeństwa, zgonu


Pełnomocnictwo do odebrania aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wydanie odpisu AU AM AZ


 Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą


Zawarcie związku małżenskiego - ślub cywilny


Wniosek o skrócenie terminu

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny


Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy


Oświadczenie o noszonych nazwiskach po ślubie

Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa

Zawarcie związku małżeńskiego- ślub konkordatowy


Zgłoszenie urodzenia dziecka


Pełnomocnictwo zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka


Zgłoszenie zgonu


Zgłoszenie zgonu


Zmiana imienia lub nazwiska


Wniosek o ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA

Zmiana imienia lub nazwiska

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 4171 

Galeria zdjęć:


    KAMERY ONLINE

    Rynek w Przecławiu

    Stadion Miejski w Przecławiu

    Plac zabaw w Przecławiu