Urząd Miejski w Przecławiu

Wydział Administracyjno - Organizacyjny
 • Start|
 • Wydział Administracyjno - Organizacyjny

Wydział Administracyjno - Organizacyjny


  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


  Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

  CEIDG-1

  CEIDG-MW

  CEIDG-PN

  CEIDG-POPR

  CEIDG-RB

  CEIDG-RD

  CEIDG-SC

  CEIDG-ZS


  DOWODY OSOBISTE


  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  Dowód osobisty - informacje ogólne


   ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY ORAZ POBYT CZASOWY WYMELDOWANIE


  Formularz_pobyt_czasowy_wymeldowanie

  Formularz_pobyt_czasowy_zgloszenie

  Formularz_pobyt_staly_wymeldowanie

  Formularz_pobyt_staly_zgloszenie

  Formularz_wyjazd_zgloszenie

  Formularz_wyjazd_zgloszenie_powrot_ponad_6miesiecy

  Formularz pełnomocnictwa

  Informacja ogólna dot. zameldowania i wymeldowania

  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wyjazd za granicę


   ZAŚWIADCZENIA


  Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

  Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

  Zaświadczenie z rejestru mieszkańców


  URZĄD STANU CYWILNEGO


   Oświadczenie o powrocie do nazwiska rodowego


  Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska


   Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego


  Pełnomocnictwo do sprostowania uzupełnienia aktu

  Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

  Wniosek o sprostowanie uzupełnienia aktu stanu cywilnego


   Wpisanie zagranicznego aktu do ksiąg polskich


  Pełnomocnictwo do transkrypcji aktu urodzenia

  Pełnomocnictwo do transkrypcji

  Wniosek wpisanie do ksiąg aktu małżeństwa

  Wniosek wpisanie do ksiąg aktu urodzenia

  Wniosek wpisanie do ksiąg aktu zgonu

  Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego


   Wydanie odpisu aktu trodzenia, małżeństwa, zgonu


  Pełnomocnictwo do odebrania aktu stanu cywilnego

  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

  Wydanie odpisu AU AM AZ


   Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


  Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą


  Zawarcie związku małżenskiego - ślub cywilny


  Wniosek o skrócenie terminu

  Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny


  Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy


  Oświadczenie o noszonych nazwiskach po ślubie

  Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa

  Zawarcie związku małżeńskiego- ślub konkordatowy


  Zgłoszenie urodzenia dziecka


  Pełnomocnictwo zgłoszenie urodzenia dziecka

  Zgłoszenie urodzenia dziecka


  Zgłoszenie zgonu


  Zgłoszenie zgonu


  Zmiana imienia lub nazwiska


  Wniosek o ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA

  Zmiana imienia lub nazwiska


  Galeria zdjęć:
   Dodatek węglowy

   Deklaracja dostępności

   Kontakt z urzędem

   Urząd Miejski w Przecławiu

   ul. Kilińskiego 7

   39-320 Przecław


    Skrytki ePUAP:

   /umprzeclaw/skrytka

   /umprzeclaw/SkrytkaESP


   Tel.: 17 58 13 119
   Fax: 17 58 13 116

   Solidarni z Ukrainą

   Goniec Przecławski

   Unia Europejska

   Gmina Przecław

   Patronat Burmistrza
   Obsługa osób niepełnosprawnych
   Odnawialne Źródła Energii
   FUNDUSZ SOŁECKI
   Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
   Fundusz Dróg Samorządowych
   Projekty POPC