Urząd Miejski w Przecławiu

Wydział Administracyjno - Organizacyjny
 • Start|
 • Wydział Administracyjno - Organizacyjny

Wydział Administracyjno - Organizacyjny

  Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

  CEIDG-1

  CEIDG-MW

  CEIDG-PN

  CEIDG-POPR

  CEIDG-RB

  CEIDG-RD

  CEIDG-SC

  CEIDG-ZS

  Formularz_pobyt_czasowy_wymeldowanie

  Formularz_pobyt_czasowy_zgloszenie

  Formularz_pobyt_staly_wymeldowanie

  Formularz_pobyt_staly_zgloszenie

  Formularz_wyjazd_zgloszenie

  Formularz_wyjazd_zgloszenie_powrot_ponad_6miesiecy

  Formularz pełnomocnictwa

  Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

  Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

  Zaświadczenie z rejestru mieszkańców


  Urodzenie-informacja

  Pełnomocnictwo zgłoszenie urodzenia  Małżeństwo - informacja

  Wniosek o skrócenie terminu ślubu cywilnego  Zgon - informacja  Zmiana imion i nazwisk - informacja

  Wniosek o zmianę imienia-nazwiska  Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego -informacja

  Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego  Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

  Wniosek - transkrypcja aktu urodzenia

  Wniosek - transkrypcja aktu małżeństwa

  Wniosek - transkrypcja aktu zgonu  Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

  Wniosek - powrót do nazwiska  Sprostowanie, uzupełnienie - informacja

  Wniosek - sprostowanie

  Wniosek - uzupełnienie  Zaświadczenia - informacja

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

  Wniosek o wydanie zaświadczenia, ze zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński


   

   


  Galeria zdjęć:
   Dodatek węglowy

   Deklaracja dostępności

   Kontakt z urzędem

   Urząd Miejski w Przecławiu

   ul. Kilińskiego 7

   39-320 Przecław


    Skrytki ePUAP:

   /umprzeclaw/skrytka

   /umprzeclaw/SkrytkaESP


   Tel.: 17 58 13 119
   Fax: 17 58 13 116

   Solidarni z Ukrainą

   Gmina Przecław

   Patronat Burmistrza
   Obsługa osób niepełnosprawnych
   Odnawialne Źródła Energii
   FUNDUSZ SOŁECKI
   Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
   Fundusz Dróg Samorządowych
   Program Czyste Powietrze