Urząd Miejski w Przecławiu

03 Październik 2017

Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”.

18.08.2017 roku Gmina Przecław podpisała protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”. Zadanie ...

18 Lipiec 2017

Trwają prace nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”

Trwają prace nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu ...

herb gminy
24 Listopad 2016

Umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”

24.11.2016 roku pomiędzy Gminą Przecław a Firmą Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy podpisano umowę Nr 202.WUIOŚiGG.7013.16 na realizację zadania pn. „Rozbudowa, ...

19 Sierpień 2016

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu

  Gmina Przecław pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego ...zobacz więcej artykułów w archiwum kategorii