Urząd Miejski w Przecławiu

Program „Wspieraj Seniora”
 • Start|
 • Program „Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora”

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu przystąpił do  realizacji ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który został dofinansowany ze środków budżetu państwa  w kwocie 24 984,00zł. Całkowita wartość projektu wynosi 31 230,00zł.

  Cel programu
  Strategicznym celem programu  jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów z terenu Gminy Przecław w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej- koszty zakupów pokrywa Senior.

  Adresaci programu                                                                                                                                                

  Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Przecław w wieku  70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.        W szczególnych przypadkach do  osób poniżej 70 roku życia, które nie korzystają z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

  Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

  Kontakt

  22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

  Seniorzy z terenu gminy Przecław  mogą również  dokonywać zgłoszeń telefonicznych  na nr telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu- ( 17) 227 67 45  w dni robocze  od godziny 7:30 do godziny 19:00.

  Program jest realizowany od dnia 20 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

   

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze