Urząd Miejski w Przecławiu

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2017
 • Start|
 • Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2017

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2017

  Lista pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Tuszymy w 2018 roku. 

  L. p.

  Tytuł zadania

  Koszt

  1.

  Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach od 1/6 do 40/6 – Transformator nr 6 Tuszyma „Błonie”

  50 000,00 zł

  2.

  Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach od 12/8 do 21/8 – Transformator nr 8 Tuszyma „Dąbie”

  20 000,00 zł

  3.

  Zakup strojów lasowiackich dla dzieci działających w zespołach przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie.

  20 000,00 zł

  4.

  Doposażenie techniczne zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe z sołectwa Tuszyma.

  10 000,00 zł

  Protokół z prac komisji ds. liczenia głosów

  KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA NA 2018 ROK

  Zarządzenie w sprawie powołania zespołu d.s. budżetu obywatelskiego Tuszyma na 2018 rok i określenia regulaminu pracy zespołu

  Zarządzenie w sprawie zasad i trybu głosowania w ramach budzetu obywatelskiego Tuszyma na rok 2018

  Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejsowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2018 rok

  Zarządzenie w sprawie określenia formularza zgłaszania propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejsowości Tuszyma

  Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora d.s. budżetu obywatelskiego miejsowości Tuszyma

  Wzór formularza zgłaszania propozycji zadań oraz lista osób popierających zadanie


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze