Urząd Miejski w Przecławiu

Uchwały - Gospodarka Odpadami Komunalnymi
 • Start|
 • Uchwały - Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Uchwały - Gospodarka Odpadami Komunalnymi


   Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.


  Uchwała nr l.427.2022 zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław

  Uchwała nr l.426.2022 zmieniającą uchwałę ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


   Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.


  Uchwała nr XLII.340.2021 ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

  Uchwała nr XLII.339.2021 ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław


  Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.


  Uchwała nr XXX.252.2021 zmieniającą uchwałę ws. wprowadzenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odp. kom.

  Uchwała nr XXX.254.2021 zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław

  Uchwała nr XXX.255.2021 zmieniającą uchwałę ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

  Uchwała nr XXVIII.239.2020 ws. wprowadzenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odp. kom.

  Uchwała nr XXVIII.238.2020 ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław

  Uchwała nr XXVIII.237.2020 ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


   Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.


  Uchwała nr XVIII.161.2020 ws. zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

  Uchwała nr XIV.127.2019 ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław

  Uchwała nr XIV.126.2019 ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

  Uchwała nr XIV.125.2019 ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

  Uchwała nr XIV.124.2019 ws. okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opł. za gosp. odp. kom.

  Uchwała nr XIV.123.2019 ws. wprowadzenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odp. kom.

  Uchwała nr XIV.122.2019 ws. okreslenia metody ustalenia opłaty za gosp. odp. kom.

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze