Urząd Miejski w Przecławiu

Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.
 • Start|
 • Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

  Realizując postanowienie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1824) Urząd Miejski w Przecławiu informuje, że osoby niesłyszące i mające trudność w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas załatwiania swoich spraw 

  w urzędzie. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić zamiar korzystania z usług tłumacza ze wskazaniem metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w godzinach pracy urzędu. Ponadto osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się może w celu zrealizowania sprawy w urzędzie skorzystać z  pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna (tj. osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy).

  Formy kontaktu z Urzędem Miejskim w Przecławiu

  - email na adres urzadmiejski@przeclaw.org

  - faks pod numerem 175813116

  - telefon pod numerem 17 2276710

  ------  SPRAWY URZĘDOWE  ------

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  Pełnomocnictwo urzędowe

   

  ------  POMOC SPOŁECZNA  ------

  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku

  życia)

  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty

  ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na

  podstawie odrębnych przepisów

  Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze

  środków PFRON

  Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie

  rehabilitacyjnym

   

   


  Galeria zdjęć:

  • Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze