Urząd Miejski w Przecławiu

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2020
 • Start|
 • Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2020

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2020

  Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2020 rok.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2020 rok.

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/545299/Uchwa%C5%82a-V_42_2019

  Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Przecławia z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław.

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/556582/Zarz%C4%85dzenie-48_2019

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta Przecław na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców miasta Przecław.

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2020 rok można zgłaszać w terminie od 3 czerwca do 28 czerwca 2018 r. do godziny 14.30.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miasta Przecław 2020” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

  Pliki do pobrania


  Protokół z prac komisji ds. liczenia głosów

  Zarządzenie Nr 98.2019 w sprawie zasad i trybu głosowania

  Lista pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań

  Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań 2020

  Lista poparcia dla projektu 2020


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze