Urząd Miejski w Przecławiu

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław w 2019 roku
 • Start|
 • Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław w 2019 roku

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław w 2019 roku

  Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław na 2019 rok.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2019 rok.

  Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Przecławia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław.

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec Przecławia na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Miasta Przecław.

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Przecławia/Tuszymy na 2019 rok można zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 29 czerwca 2018 r. do godziny 15.30.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

   

  Pliki do pobrania


  Protokół z prac komisji ds. liczenia głosów oddanych na propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Przecław w 2019 roku

  Lista pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań do realizacji

  Uchwała Nr XXXVIII.347.2018

  Zarządzenie Nr 54 z dnia 29 maja 2018r

  Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań

  Lista poparcia dla projektu

  Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań

  Lista poparcia dla projektu

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze