Urząd Miejski w Przecławiu

Budżet Obywatelski Tuszymy 2024
 • Start|
 • Budżet Obywatelski Tuszymy 2024

Budżet Obywatelski Tuszymy 2024

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr LIII/460/2023 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2024 rok

  https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/934368/Uchwala-LIII_460_2023 

  Zarządzenie Nr 108.2023 Burmistrza Przecławia z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma

  https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/947994/Zarzadzenie-108_2023 

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miejscowości Tuszyma na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 1 mieszkańca miejscowości Tuszyma 

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2024 rok można zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 23 czerwca 2023 r. do godziny 14.30.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma 2024” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu z adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma 2024”.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze