Urząd Miejski w Przecławiu

Kanalizacja Tuszyma
 • Start|
 • Kanalizacja Tuszyma

Kanalizacja Tuszyma


   Formularz:


  Osoba: Mariusz Woźniak 

  Temat: Kanalizacja 

  Pytanie: Dzień dobry Kiedy w miejscowości Tuszyma ruszy budowa kanalizacji? mamy 21 wiek i trochę wstyd żeby tak duża miejscowość pozostawała bez kanalizacji Pozdrawiam


   Odpowiedź:


  Obecnie Gmina Przecław jest na etapie realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką)m wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – etap I".

  3 grudnia 2019 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na inwestycje „Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – etap I”, na kwotę 1 209 365,52 zł

  Obecnie trwające prace zostaną ukończone w październiku 2020 r. i skutkować będą podpięciem do sieci kanalizacyjnej około 28 gospodarstw. Jest to pierwszy etap złożonej inwestycji, której łączna wartość opiewa na kwotę około 30 mln zł. Obecnie poszukujemy środków zewnętrznych, gdyż Gmina Przecław sama nie jest w stanie na dzień dzisiejszy takiego zadnia wykonać.

  Rozpoczęta inwestycja będzie kontynuowana w najbliższych latach, zgodnie z projektem zatwierdzonym pozwoleniem na budowę dla całego sołectwa Tuszyma.

   

  Sporządził: Zastępca Burmistrza Grzegorz Skrzypek


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze