Urząd Miejski w Przecławiu

Konsultacje Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 • Start|
 • Konsultacje Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Konsultacje Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

  Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Uwagi do projektu można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień, weryfikacji zapisu itp. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (w załączeniu). 

  Wypełnione formularze konsultacyjne należy dostarczyć w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, bądź drogą elektroniczną na adres: urzadmiejski@przeclaw.org w terminie od 15 września do 8 października 2021 r.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Organizacyjny, tel. 17 227 67 13.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze