Urząd Miejski w Przecławiu

„ Obieg wody w Gminie Przecław”
 • Start|
 • „ Obieg wody w Gminie Przecław”

„ Obieg wody w Gminie Przecław”

  W dniu 15 czerwca 2016 r. odbyły się Gminne Warsztaty Ekologiczne pod hasłem „ Obieg wody w Gminie Przecław”.
  Wzięły w nich udział 3 osobowe zespoły uczniów klas IV – VI ze  szkół podstawowych naszej gminy. Byli to przedstawiciele: SP Łączki Brzeskie, SP Kiełków, SP Tuszyma, SP Przecław, SP Rzemień. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Przecławia Pan Ryszard Wolanin. Organizatorami warsztatów była Gmina Przecław i SP Przecław. Impreza miała charakter plenerowy, a jej główne  cele to:
  -   pogłębienie wiadomości na temat Obiegu wody i jego ekologicznych aspektów,
  -   kształtowanie postaw ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami,
  -   zapoznanie uczniów ze strukturą, budową i przeznaczeniem oczyszczalni ścieków,
  -   integracja środowisk szkolnych.

  Uczestnicy warsztatów zobaczyli  kolejno:
   -  Studnie głębinowe i sterownię ujęć wody w Białym Borze,
   -  Stację uzdatniania wody i przepompownię  w Tuszymie,
   -  Oczyszczalnię  ścieków  w Błoniu,
  Podsumowanie przedsięwzięcia odbyło się w obiekcie spółki „ Dwa Brzegi”. Tutaj uczniowie pod okiem  szkolnych opiekunów i gości w osobach: Prezes spółki „ Dwa Brzegi” Pani  Moniki Skowrońskiej – Ziomek, która zapewniła wszystkim poczęstunek i transport  oraz Dyrektor Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Przecławiu Pani Renaty Ozimek organizatora wyprawy,  wykonali piękne plakaty ukazujące „ Obieg wody w gminie Przecław”. Warsztaty przeprowadził Pan  Klaudiusz Krasoń pracownik Wydziału Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy współpracy z Panią Bernadetą Turek nauczycielem SP Przecław i pracownikami ZGK w Przecławiu Panem Wiesławem Kurzawą i Panem Markiem Kuligiem.

  Wszystkim uczestnikom spotkania oraz osobom zaangażowanym w  przygotowanie warsztatów serdecznie dziękujemy.


  Galeria zdjęć:

  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław
  • Obieg wody w Gminie Przecław  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze