Urząd Miejski w Przecławiu

Odczyty wodomierzy
 • Start|
 • Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy

  Formularz:


  Osoba: Katarzyna

  Temat: Odczyty wodomierzy

  Pytanie: Dzień dobry, Szanowna Pani Burmistrz, czy byłaby możliwość aby przychodziły w formie SMS powiadomienia do mieszkańców gminy z przypomnieniem o terminie podawania odczytów wodomierzy? Niestety nie każdy na bieżąco śledzi stronę internetową gminy. Pozdrawiam


   Odpowiedź:


  Szanowna Pani,

  Odpowiadając na Pani pytanie wskazać należy, że System Powiadamiania SMS Mieszkańców Gminy Przecław jest przeznaczony przede wszystkim do powiadamiania mieszkańców o terminach wywozów odpadów komunalnych, a także terminach płatności poszczególnych rat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków lokalnych. Zawarta, dwuletnia umowa na usługi telekomunikacyjne obowiązuje do końca 2021 r. i posiada określony limit smsów, które możemy wysyłać do mieszkańców bez generowania dodatkowych kosztów. Z uwagi na zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla frakcji: PLASTIK, wzrasta również dwukrotnie ilość SMS-ów, które musimy wysłać do mieszkańców w ramach selektywnego wywozu odpadów komunalnych. Zatem mając na uwadze wywiązanie się w pierwszej kolejności z głównego celu funkcjonowania systemu powiadamiania SMS, a także brak przewidzianych środków w budżecie na wzrost kosztów tego systemu, nie jest możliwym zwiększenie zakresu powiadomień dotyczących działalności odrębnego podmiotu, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o. o. Ponadto znoszone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa powinny w niedługim czasie przełożyć się na wznowienie działalności spółki w jej podstawowym kształcie.

   

  Z poważaniem,

                                                                                    

  Sporządził: Renata Ozimek

  Dyrektor Wydziału Finansowo-Podatkowego


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze