Urząd Miejski w Przecławiu

Odpady komunalne
 • Start|
 • Odpady komunalne

Odpady komunalne

  Formularz:


  Osoba: Marcin

  Temat: Odpady komunalne

  Pytanie: ""Gmina Przecław w dniu 03.12.2020 r. otworzyła oferty przetargowe na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2021 r.". Niniejsze oferty złożone zostały przez dwa podmioty oferując następujące kwoty za wykonanie usługi: Konsorcjum firm: MPGK Sp. z o. o. (Mielec), PUK „EMPOL" Sp. z o. o. i ZUOK Sp. z o. o.: 1 803 177,72 zł brutto, Konsorcjum firm: DEZAKO Sp. z o. o. (Dębica), Gmina Ostrów -ZUK w Ostrowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, „EURO-EKO" Sp. z o. o.: 1 819 208,75 zł, przy identycznym spełnieniu pozostałych kryteriów wyboru."" W związku z powyższym, jaka będzie kwota dla mieszkańcow za gospodarowanie odpadami dla 1 osoby, 2 osób, 3 osób, itd.? Pozdrawiam.


   Odpowiedź:


  Szanowny Panie Marcinie,

  Odpowiadając na Pańskie pytanie jesteśmy tuż po analizie różnych wariantów kalkulacji zbilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W dniu 18.12.2020 r. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Przecławiu podczas której przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław. Projekt ten zakłada zwiększenie miesięcznej kwoty zwolnienia z części opłaty z 2,00 zł do 4,00 zł od 1 mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym. O tym czy  uchwała zostanie podjęta zadecyduje Rada Miejska w Przecławiu.

                                                                                      

  Sporządził: Renata Ozimek

  Dyrektor Wydziału Finansowo-Podatkowego


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze