Urząd Miejski w Przecławiu

Progi zwalniające na nowo remontowanych drogach
 • Start|
 • Progi zwalniające na nowo remontowanych drogach

Progi zwalniające na nowo remontowanych drogach

   Formularz:


  Osoba: Bartłomiej Zadora

  Temat: Progi zwalniające na nowo remontowanych drogach

  Pytanie: Z radością przeczytałem o podpisaniu umowy „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 r.". Jako jeden z mieszkańców Białego Boru / Poręby, czyli miejsca gdzie między innymi będzie realizowana przebudowa drogi gminnej, chciałbym od razu jak jeszcze remont się nie zaczął prosić o odpowiedź na pytanie: Czy możliwe będzie po wykonaniu remontu, oraz jakie przesłanki/wnioski/pisma itd mamy my mieszkańcy Poręb wykonać, aby na nowo wyremontowanej drodze postawić progi zwalniające. Piszę o tym ponieważ patrząc na ruch na obecnie używanej drodze (mimo braku asfaltu), szczególnie młodych ludzi na quadach, motocrossach i innych pojazdach, gdy droga będzie nowa i asfaltowa może dojść do tragedii. 


   Odpowiedź:


  Każdy złożony wniosek dotyczący montażu progów zwalniających, znaków drogowych itp. na drogach gminnych, zostanie rozpatrzony przez zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, powołany przez Burmistrza Przecławia zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. Decyzja o montażu w/w środków uspokojenia ruchu uzależniona będzie od opinii zespołu jak również od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Przecław.

  Realizacja tego typu wniosków może być również finansowana ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, dlatego zachęcamy do udziału w zebraniach wiejskich i zgłaszania wniosków sołtysowi.

  Sporządził: Grzegorz Wilaszek

  Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze