Urząd Miejski w Przecławiu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2021 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław
 • Start|
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2021 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2021 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

  Zarządzenie Nr 24.2021
  Burmistrza Przecławia

  z dnia 18 marca 2021 r.

  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2021 roku celu publicznego w zakresie  wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

  Na podstawie art. 7  ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Uchwały nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław oraz Uchwały  Nr XII/131/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław  Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:, Burmistrza Przecławia zarządza, co następuje:

  1. 

  1. Stwierdza się, że w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 13.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2021 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław wpłynęło osiem wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przecław na wspieranie finansowe rozwoju sportu w Gminie Przecław.
  2. Lista podmiotów, którym powierzono realizację celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław oraz wysokość przyznanych dotacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  2. 

  Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego.

  3. 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Przecławia

  Renata Siembab

   

  Załącznik do zarządzenia Nr 24.2021
  Burmistrza Przecławia
  z dnia 18 marca 2021 r.

  LISTA  PODMIOTÓW, KTÓRYM POWIERZONO REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO
  W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE PRZECŁAW

  Lp

  Nazwa i adres podmiotu składającego wniosek

  Tytuł zadania publicznego

  Kwota dotacji

  1

  Ludowy Klub Sportowy SKORPION Wylów

  Wylów 114, 39-320 Przecław

  GOL 21

  10 000,00 zł

  2

  Ludowy Klub Sportowy TEAM PRZECŁAW
  ul. Wenecka 10a, 39-320 Przecław

  Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy, w szczególności młodzieży poprzez organizację zajęć - Ludowy Klub Sportowy „TEAM Przecław"

  19 000,00 zł

  3

  Klub Sportowy ISKRA w Łączkach Brzeskich

  Łączki Brzeskie 58, 39-320 Przecław

  W zdrowym ciele zdrowy duch

  11 000,00 zł

  4

  Klub Sportowy POTOK Dobrynin

  Dobrynin 217, 39-322 Rzemień

  Udział w rozgrywkach piłkarskich Klasy B jako forma upowszechniania sportu wśród mieszkańców Gminy Przecław, głównie dzieci i młodzieży - edycja 2021

  10 500,00 zł

  5

  Klub Sportowy "Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka"

  Tuszyma 482 A, 39-321 Tuszyma

  Od boiska do stadionu

  14 000,00 zł

  6

  Ludowy Klub Sportowy TEAM PRZECŁAW
  ul. Wenecka 10a, 39-320 Przecław

  Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy, w szczególności dzieci poprzez organizacje zajęć dla Szkółki Piłkarskiej "TEAM PRZECŁAW"

  21 000,00 zł

  7

  Klub Sportowy "Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka"

  Tuszyma 482 A, 39-321 Tuszyma

  Młodzież na start

  4 500,00 zł

   

  Klub Sportowy POTOK Dobrynin

  Dobrynin 217, 39-322 Rzemień

  Stawiamy na młodzież - edycja 2021

  0

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze