Urząd Miejski w Przecławiu

Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!
 • Start|
 • Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!

Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!

  Świetna wiadomość dla Mieszkańców sołectwa Tuszyma! Dzisiaj, 16 kwietnia 2024 r. Burmistrz Renata Siembab podpisała przy kontrasygnacie Skarbnik Renaty Koszyk umowę z firmą GEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radymnie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III”.

  Koszt realizacji inwestycji wynosi: 6 535 547,50 zł. Projekt uzyskał 5 000 000,00 zł dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie około 141 przyłączy kanalizacyjnych i budowę 10,084 km sieci. Inwestycja obejmie w przybliżeniu teren „starej szkoły w Tuszymie”, poprzez OSP Tuszyma wzdłuż drogi powiatowej do granicy z Dobryninem.

  Prace mają być zakończone do dnia 16 listopada 2024 r.


  Galeria zdjęć:

  • Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!
  • Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!
  • Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!
  • Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!
  • Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!
  • Zaczynamy III etap kanalizacji Tuszymy!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze