Urząd Miejski w Przecławiu

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
 • Start|
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

  Formularz:


  Osoba: Bartłomiej

  Temat: Zimwe utrzymanie dróg gminnych

  Pytanie: Jako mieszkaniec Białego Boru / Poręby chciałbym zapytać się o to czy gmina podpisała umowę na odśnieżanie dróg gminnych w moim miejscu zamieszkania. Jeżeli taka umowa została podpisana proszę o informację do kogo mam zgłaszać fakt niewywiązywania się tej osoby/firmy ze swoich obowiązków. Od 7 do 9 lutego (w tym dniu piszę tego maila) nikt nie raczył odśnieżyć drogi łączącej Biały Bór z Wolą Ociecką oraz drogi na Porębach. O takim luksusie jak posypanie jej chociaż piaskiem nie śmiem nawet wspominać. Rozumiem, że droga o której piszę nie jest najbardziej uczęszczaną w gminie ale w końcu kiedyś powinna być odśnieżona.


   Odpowiedź:


  W związku z Pana pytaniem informuję, że za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przecław, odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przecławiu, z siedzibą ul. Przemysłowa 10, 39-320 Przecław. W tym czasie powinien już przejechać sprzęt i odśnieżyć drogę przez Pana opisaną. W razie wystąpienia opisanej przez Pana sytuacji proszę o przekazanie niezwłocznie takiej informacji bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod nr tel. 17 2276723. Będziemy takie sytuacje sprawdzać i na bieżąco interweniować. 

  Powstanie ewentualnych utrudnień zimowych można zgłaszać bezpośrednio do osoby pełniącej dyżur w Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przecławiu pod numer telefonu 17 5813104.

  Ponadto informuję, że sprawę przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu wyjaśnienia i wprowadzenia zmian, aby temat nie odśnieżonej drogi nie powtarzał się.

   

  Sporządził: Grzegorz Wilaszek

  Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze