Urząd Miejski w Przecławiu

Żłobek

Żłobek

  Formularz:


  Osoba: Anonim

  Temat: Złobek

  Pytanie: Witam, czy mogła by Pani się wypowiedzieć na temat wykształcenia Pan pracujących jako opiekunki w żłobku "Psotna Andzia"? Wydaje się ono nieadekwatne do stanowiska. A także na temat rekrutacji do pracy w w.w. żłobku? Czy była ona po tak zwanej "znajomości"?


   Odpowiedź:


  W odpowiedzi na pytanie, informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska w Samorządowym Żłobku "Psotna Andzia" w Przecławiu m.in. na stanowisko opiekuna dzieci w żłobku w łącznym wymiarze 8 etatów.  W przedmiotowym ogłoszeniu szczegółowo określono niezbędne, wynikające z przepisów prawa tj. art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U z 2021r., poz. 75) i dodatkowe wymagania jakie powinien spełniać  kandydat aplikujący o pracę na  stanowisku opiekuna dzieci.

  Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Zarządzeniem wewnętrznym Nr 159/2020 Burmistrza Przecławia z dnia 15 grudnia 2020r. została powołana Komisja Rekrutacyjna, która zgodnie z treścią ogłoszenia przeprowadziła dwuetapowe postępowanie.  Na pierwszym etapie, po analizie złożonych dokumentów, wyłoniono kandydatów spełniających wymagania formalne, z którymi w drugim etapie rekrutacji przeprowadzona została rozmowa kwalifikacyjna.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydatów, którzy odpowiadali potrzebom placówki. 

   

  Sporządził: Sekretarz Gminy

  Janusz Krakowski


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze