Urząd Miejski w Przecławiu

Żłobek Psotna Andzia
 • Start|
 • Żłobek Psotna Andzia

Żłobek Psotna Andzia

  Formularz:


  Osoba: Grzegorz z Tuszymy

  Temat: Żłobek "Psotna Andzia"

  Pytanie: Witam! Czy mogę sie dowiedzieć kto jest aktualnie dyrektorem Żłobka Psotna Andzia? Z informacji o wyniku naboru na dyrektora żłobka z Biuletynu Informacji Publicznej wynika, ze zostala pani Ewelina Bogdan, natomiast na stronie UM Przeclaw czytam, ze dalej pani Katarzna Bajor plus jest dyrektorem w przedszkolu w Przecławiu? Drugie pytanie: Czy salowe pracujące w zlobku Psotna Andzia mają odpowiednie kwalifikacje wychowawcze do opieki nad dziecmi i czy mogą sie nimi zajmowac w zastępstwie opiekunek? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam?


   Odpowiedź:


  Pytanie nr 1

  W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka „Psotna Andzia” w Przecławiu wybrano Panią Ewelinę Bogdan, która ostatecznie nie przyjęła propozycji zatrudnienia na stanowisku dyrektora żłobka.

  W związku z powyższym powierzono Pani Katarzynie Bajor czasowe pełnienie obowiązków dyrektora żłobka w ograniczonym wymiarze zatrudnienia.

  Z poważaniem, 

  Sekretarz Janusz Krakowski

   

  Pytanie nr 2

  Zgodnie z art. 21 ust.1.   Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ) organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka. Na podstawie § 29 Rozdział III Regulaminu organizacyjnego  Samorządowego Żłobka  ,,Psotna Andzia ” w Przecławiu  do obowiązków pracowników żłobka należy:

  1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami żłobka: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez żłobek,

  2) wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju,

  3)  dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego,

  4)  kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

  Zaś według  § 30 pkt. 6 b Rozdziału III Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Żłobka ,,Psotna Andzia” w Przecławiu obowiązkiem salowej jest pomoc przy codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i opiece nad wychowankami.

  Powyższa Ustawa i  Regulamin Organizacyjny Samorządowego Żłobka ,, Psotna Andzia”  w Przecławiu  nie określa kwalifikacji jakie musi posiadać osoba do zajmowania stanowiska salowej w żłobku.

  Informuję jednocześnie Szanownego Pana, że od początku funkcjonowania Żłobka ,,Psotna Andzia” w Przecławiu  nigdy żadna z salowych nie pełniła obowiązków  opiekunki dziecięcej w zastępstwie. Każda z salowych wywiązywała i wywiązuje się ze swoich przydzielonych obowiązków wynikających z powyższego Regulaminu.

  Jednocześnie proszę Pana w przyszłości o podanie swoich danych osobowych, jeżeli Pan chce uzyskiwać dalsze informacje odnośnie organizacji pracy żłobka lub proszę o zgłoszenie się do Samorządowego Żłobka ,,Psotna Andzia” w Przecławiu   w celu wyjaśnienia jakichkolwiek zaistniałych wątpliwości związanych z organizacją pracy w placówce. 

  Z poważaniem, 

  p. o. Dyrektora Żłobka "Psotna Andzia"

  Katarzyna Bajor

   

   

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze