^
Jesteś tutaj: Strona główna / Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2021

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2021

Data powstania: 2020-08-04 09:23
Data modyfikacji: 2020-08-04 09:24

Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2021 rok.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2021 rok

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/640968/Uchwa%C5%82a-XXI_183_2020

Zarządzenie Nr 98.2020 Burmistrza Przecławia z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/645797/Zarz%C4%85dzenie-98_2020

Zasady zgłaszania propozycji zadań:

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miejscowości Tuszyma na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 0,1% mieszkańców miejscowości Tuszyma (na dzień 4 sierpnia 2020r. liczba mieszkańców miejscowości Tuszyma wynosi 2 590)

Termin zgłaszania propozycji zadań:

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2021 rok można zgłaszać w terminie od 6 sierpnia do 17 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma 2021” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1256Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu