Urząd Miejski w Przecławiu

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2021
 • Start|
 • Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2021

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2021

  Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2021 rok.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2021 rok

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/640968/Uchwa%C5%82a-XXI_183_2020

  Zarządzenie Nr 98.2020 Burmistrza Przecławia z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/645797/Zarz%C4%85dzenie-98_2020

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miejscowości Tuszyma na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 0,1% mieszkańców miejscowości Tuszyma (na dzień 4 sierpnia 2020r. liczba mieszkańców miejscowości Tuszyma wynosi 2 590)

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2021 rok można zgłaszać w terminie od 6 sierpnia do 17 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00.

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma 2021” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze