^
Jesteś tutaj: Strona główna / Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2021

Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyma 2021

Data powstania: 2020-08-04 09:23
Data modyfikacji: 2020-08-04 09:24

Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2021 rok.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2021 rok

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/640968/Uchwa%C5%82a-XXI_183_2020

Zarządzenie Nr 98.2020 Burmistrza Przecławia z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/645797/Zarz%C4%85dzenie-98_2020

Zasady zgłaszania propozycji zadań:

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miejscowości Tuszyma na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 0,1% mieszkańców miejscowości Tuszyma (na dzień 4 sierpnia 2020r. liczba mieszkańców miejscowości Tuszyma wynosi 2 590)

Termin zgłaszania propozycji zadań:

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miejscowości Tuszyma na 2021 rok można zgłaszać w terminie od 6 sierpnia do 17 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miejscowości Tuszyma 2021” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1450Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu