Urząd Miejski w Przecławiu

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2021
 • Start|
 • Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2021

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2021

  Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2021 rok.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2021 rok.

  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/640967/Uchwa%C5%82a-XXI_182_2020

  Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Przecławia z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław.

  Zasady zgłaszania propozycji zadań:

  Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta Przecław na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 2 mieszkańców miasta Przecław.

  Termin zgłaszania propozycji zadań:

  Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2020 rok można zgłaszać w terminie od 6 sierpnia do 17 sierpnia do godziny 15.00

  Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miasta Przecław 2021” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze