^
Jesteś tutaj: Strona główna / Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2021

Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław 2021

Data powstania: 2020-08-04 09:27
Data modyfikacji: 2020-08-04 09:27

Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2021 rok.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2021 rok.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/640967/Uchwa%C5%82a-XXI_182_2020

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Przecławia z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław.

Zasady zgłaszania propozycji zadań:

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta Przecław na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 2 mieszkańców miasta Przecław.

Termin zgłaszania propozycji zadań:

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław na 2020 rok można zgłaszać w terminie od 6 sierpnia do 17 sierpnia do godziny 15.00

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski miasta Przecław 2021” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2170Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu