Urząd Miejski w Przecławiu

Ogłoszenie o naborze - kierowca autobusu
 • Start|
 • Ogłoszenie o naborze - kierowca autobusu

Ogłoszenie o naborze - kierowca autobusu

   

   

  PREZES ZARZĄDU

  „Dwa Brzegi” Samorządowej sp. z o. o. z siedzibą w Przecławiu

  poszukuje kandydata na stanowisko pracy:
   Kierowca autobusu

  I. Wymagania kompetencyjne zawodowe i dodatkowe:

  1. prawo jazdy kategorii „D”;
  2. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy - zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w szczególności:

  - brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  - brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  - uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona, 

  - ukończone szkolenie okresowe, 

  - ukończone 23 lata;

  1. karta kierowcy (mile widziana);
  2. wykształcenie minimum zawodowe;
  3. zdyscyplinowanie i odpowiedzialność;
  4. opanowanie i odporność na stres;
  5. zorientowanie na klienta;
  6. dyspozycyjność/praca zmianowa;
  7. wysoka kultura osobista i komunikatywność; 
  8. doświadczenie na stanowisku kierowcy autobusu będzie dodatkowym atutem.

   II. Główne obowiązki:

  1. prawidłowa eksploatacja prowadzonego autobusu, dbanie o odpowiedni stan techniczny autobusu, dbanie o czystość wewnątrz i na zewnątrz autobusu, dbanie o powierzone mienie;
  2. prowadzenie autobusów zgodnie z zasadami ruchu drogowego;
  3. bezpieczne, punktualne wykonywanie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych Spółki;
  4. obsługa pasażera (informacja, sprzedaż biletów);
  5. dokumentowanie czynności służbowych, zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
  6. informowanie pracodawcy o stanie technicznym pojazdu. 

   III. Warunki pracy:

  1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  2. przyjazną atmosferę,
  3. atrakcyjne wynagrodzenie (premie, nagrody jubileuszowe),
  4. dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
  5. kawa/herbata.

  IV. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
  2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

   V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Przecławiu w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres:” Dwa Brzegi” Samorządowa sp. z o.o., ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, w terminie do 05.03.2021r. (decyduje data wpływu).

   Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Spółka z o.o., ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, adres e-mail: dwabrzegi.przeclaw@gmail.com, tel.17/ 581 30 58;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: spiecuch@przecław.org;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko kierowca autobusu;
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
   w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy dwabrzegi.przeclaw@gmail.com;
  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;
  11. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

   

   


  Galeria zdjęć:

  • Oferta pracy  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze