Urząd Miejski w Przecławiu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH
 • Start|
 • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie:

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
  3. Upowszechniania kultury fizycznej
  4. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

  Oferty należy składać do dnia 14 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7 w godzinach pracy Urzędu. 

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze