^
Jesteś tutaj: Strona główna / Raport z przebiegu konsultacji społecznych „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU”

Raport z przebiegu konsultacji społecznych „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU”

Data powstania: 2020-11-27 08:21
Data modyfikacji: 2020-12-10 14:23

 Projekt współfinansowany jest z EFS w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Przecław Uchwałą Nr XXXVIII/342/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w miejscowości Przecław w gminie Przecław, przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego około 57 ha. Obszar ten położony jest w zachodniej części miasta Przecław i obejmuje tereny położone na północ od publicznej drogi powiatowej nr PO 1175R – ulicy 3 Maja, na południe od gminnej drogi – ulicy Leśnej, a następnie drogi gminnej - ulicy Zielonej, na zachód od drogi gminnej – ulicy Ogrodowej oraz na wschód od gminnej drogi nieutwardzonej, służącej obecnie jako dojazd do pól uprawnych. Obszar przeznaczony pod uchwalenie planu w większości stanowią niezabudowane grunty użytkowane rolniczo, podzielone na około 150 działek, w zdecydowanej większości będących własnością osób prywatnych. Jedną z barier mogących stanowić ograniczenie w procesie uchwalania planu są rowy, przecinające teren, leżące na działkach prywatnych. Działki gminne znajdują się na terenach przy szkole podstawowej  oraz przy Domu Kultury i mają około 5 ha.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji opracowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”. Obejmowały one I etap tj. od uchwalenia przez gminę uchwały o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu do sporządzenia projektu dokumentu planistycznego i wystąpienia o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych został powołany zespół konsultacyjny w składzie: Grzegorz Skrzypek, Katarzyna Rzeszutek, Bożena Klaus-Frańczak, Jarosław Markulis, Grzegorz Wilaszek, Dariusz Darłak...

Całość raportu w załaczeniu.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 158 

Galeria zdjęć:


  • Raport  z przebiegu konsultacji społecznych PARTYCYPACJA W PLANOWANIU


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu