Urząd Miejski w Przecławiu

Raport z przebiegu konsultacji społecznych „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU”
 • Start|
 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU”

Raport z przebiegu konsultacji społecznych „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU”

   Projekt współfinansowany jest z EFS w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Gmina Przecław Uchwałą Nr XXXVIII/342/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w miejscowości Przecław w gminie Przecław, przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego około 57 ha. Obszar ten położony jest w zachodniej części miasta Przecław i obejmuje tereny położone na północ od publicznej drogi powiatowej nr PO 1175R – ulicy 3 Maja, na południe od gminnej drogi – ulicy Leśnej, a następnie drogi gminnej - ulicy Zielonej, na zachód od drogi gminnej – ulicy Ogrodowej oraz na wschód od gminnej drogi nieutwardzonej, służącej obecnie jako dojazd do pól uprawnych. Obszar przeznaczony pod uchwalenie planu w większości stanowią niezabudowane grunty użytkowane rolniczo, podzielone na około 150 działek, w zdecydowanej większości będących własnością osób prywatnych. Jedną z barier mogących stanowić ograniczenie w procesie uchwalania planu są rowy, przecinające teren, leżące na działkach prywatnych. Działki gminne znajdują się na terenach przy szkole podstawowej  oraz przy Domu Kultury i mają około 5 ha.

  Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji opracowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”. Obejmowały one I etap tj. od uchwalenia przez gminę uchwały o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu do sporządzenia projektu dokumentu planistycznego i wystąpienia o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

  W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych został powołany zespół konsultacyjny w składzie: Grzegorz Skrzypek, Katarzyna Rzeszutek, Bożena Klaus-Frańczak, Jarosław Markulis, Grzegorz Wilaszek, Dariusz Darłak...

  Całość raportu w załaczeniu.


  Galeria zdjęć:

  • Raport z przebiegu konsultacji społecznych PARTYCYPACJA W PLANOWANIU


  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze