Urząd Miejski w Przecławiu

Umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”
 • Start|
 • Umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”

Umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”

  24.11.2016 roku pomiędzy Gminą Przecław a Firmą Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy podpisano umowę Nr 202.WUIOŚiGG.7013.16 na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu”. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje firma F.H.U. Proinst-Bud Bogdan Jara Profesjonalne Usługi Instalacyjno-Budowlane.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze