^
Jesteś tutaj: Strona główna / „Dwa Brzegi” Samorządowa sp. z o. o. z siedzibą w Przecławiu poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Kierowca autobusu

„Dwa Brzegi” Samorządowa sp. z o. o. z siedzibą w Przecławiu poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Kierowca autobusu

Data powstania: 2021-03-08 15:50
Data modyfikacji: 2021-03-08 15:51

 

PREZES ZARZĄDU

„Dwa Brzegi” Samorządowej sp. z o. o. z siedzibą w Przecławiu

poszukuje kandydata na stanowisko pracy:
 Kierowca autobusu

 I. Wymagania kompetencyjne zawodowe i dodatkowe:

 1. prawo jazdy kategorii „D”;
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy - zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w szczególności:

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona, 

- ukończone szkolenie okresowe, 

- ukończone 23 lata;

 1. karta kierowcy (mile widziana);
 2. wykształcenie minimum zawodowe;
 3. zdyscyplinowanie i odpowiedzialność;
 4. opanowanie i odporność na stres;
 5. zorientowanie na klienta;
 6. dyspozycyjność/praca zmianowa;
 7. wysoka kultura osobista i komunikatywność; 
 8. doświadczenie na stanowisku kierowcy autobusu będzie dodatkowym atutem.

 II. Główne obowiązki:

 1. prawidłowa eksploatacja prowadzonego autobusu, dbanie o odpowiedni stan techniczny autobusu, dbanie o czystość wewnątrz i na zewnątrz autobusu, dbanie
  o powierzone mienie;
 2. prowadzenie autobusów zgodnie z zasadami ruchu drogowego;
 3. bezpieczne, punktualne wykonywanie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych Spółki;
 4. obsługa pasażera (informacja, sprzedaż biletów);
 5. dokumentowanie czynności służbowych, zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 6. informowanie pracodawcy o stanie technicznym pojazdu. 

 IIIWarunki pracy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. przyjazną atmosferę,
 3. atrakcyjne wynagrodzenie (premie, nagrody jubileuszowe),
 4. dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
 5. kawa/herbata.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Przecławiu w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres:” Dwa Brzegi” Samorządowa sp. z o.o., ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, w terminie do 31.03.2021r. (decyduje data wpływu).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Spółka z o.o., ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, adres e-mail: dwabrzegi.przeclaw@gmail.com, tel.17/ 581 30 58;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: spiecuch@przecław.org;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko kierowca autobusu;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy dwabrzegi.przeclaw@gmail.com;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;
 11. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 543 

Galeria zdjęć:


 • Dwa Brzegi Samorządowa sp. z o. o. z siedzibą w Przecławiu poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Kierowca autobusuPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu